Ημερίδα με θέμα: «Άγιος Κλήμης Αχρίδος: Η προσωπικότητα και το έργο του»

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με την συμπλήρωση 1100 ετών από την κοίμηση του αγίου Κλήμεντος Αχρίδος, διοργανώνει Ημερίδα την Τρίτη 1η Νοεμβρίου ε. έ. και ώρα 6 μ. μ. στο μεγάλο Αμφιθέατρο της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας, με γενικό θέμα:

«ΑΓΙΟΣ ΚΛΗΜΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ:
Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ»

Εισηγητές:
Μιχαήλ Τρίτος, Καθηγητής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ, με θέμα: «Ο Αχριδών Ιωάσαφ ως τιμητικός αποδέκτης της ασματικής ακολουθίας του αγίου Κλήμεντος Αχρίδος».

Κωνσταντίνος Νιχωρίτης, Καθηγητής του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με θέμα: «Ο άγιος Κλήμης Αχρίδος στην ελληνική παράδοση».

Ηλίας Ευαγγέλου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ, με θέμα: «Ο άγιος Κλήμης Αχρίδος ως παράγων προσέγγισης του ελληνικού και του σλαβικού κόσμου».

Αρχιμ. Ειρηναίος Χατζηεφραιμίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με θέμα: «Η Μονή του αγίου Κλήμεντος Αχρίδος – Ο πέριξ χώρος».

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση