Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2017, έναρξη-λήξη ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 και αντίστοιχων εξεταστικών περιόδων

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίασή της αριθμ. 36/31-5-2017 αποφάσισε τα παρακάτω όσον αφορά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2017, την έναρξη-λήξη ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 και των αντίστοιχων εξεταστικών περιόδων.

 

Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2017 28.08.2017-22.09.2017
Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 02.10.2017-22.12.2017
15.01.2018-19.01.2018
Εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου 22.01.2018-09.02.2018
Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 12.02.2018-25.05.2018
Εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου 04.06.2018-22.06.2018

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση