Ευρωπαϊκό έργο Interreg Europe – Ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας στις ΜμΕ τροφίμων με στόχο τη βελτίωση του αναπτυξιακού δυναμικού τους – FRiDGE

Τι μπορούμε να μάθουμε από την περιφέρεια Ανατολικής Φλάνδρας.

Η δεύτερη συνάντηση του έργου και η πρώτη τεχνική επίσκεψη του έργου πραγματοποιήθηκε στην Ανατολική Φλάνδρα και συγκεκριμένα στη Γάνδη στις 18-20 Φεβρουαρίου 2020. Το οικονομικό συμβούλιο της Ανατολικής Φλάνδρας οργάνωσε τη συνάντηση και την τεχνική επίσκεψη.

Την πρώτη μέρα οι εταίροι επισκέφτηκαν το ‘Groot Vleeshuis’, ένα προωθητικό κέντρο τουλάχιστον 50 επιχειρήσεων της περιοχής.

Στις 19 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Food Pilot του οργανισμού ILVO (Research institute for agriculture, fisheries and food). Στο Food Pilot, επιχειρήσεις τροφίμων μπορούν να αναπτύξουν και να δοκιμάσουν νέα προϊόντα με τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία που παρέχει ο ILVO.

Στο Distillery Van Damme οι εταίροι συζήτησαν τη σημασία της Ευρωπαϊκής Ετικέτας στα προϊόντα.

Οι τεχνικές επισκέψεις τελείωσαν στη ζυθοποιία Huyghe Brewery που εξάγει σε περισσότερες από 100 χώρες.

Η επόμενη συνάντηση θα γίνει το Σεπτέμβριο 2020 στη Βαυαρία.


Περισσότερες πληροφορίες https://www.interregeurope.eu/fridge/
Επιστ. Υπεύθυνος του έργου: Στημονιάρης Δημήτριος dstimoniaris@uowm.gr

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση