Αιτιολογική έκθεση εγκεκριμένου κτιριολογικού προγράμματος

Εξειδικευμένα Εργαστήρια
Όσο αφορά στα εξειδικευμένα Εργαστήρια που απαιτούνται για τη λειτουργία του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, παρακάτω προσδιορίζονται οι ειδικές προδιαγραφές για κάθε εργαστήριο και αιτιολογείται η προτεινόμενη αναλογία τ.μ. ανά άτομο – φοιτητή. Πιο συγκεκριμένα:

Εργαστήριο Μετάλλου (3.3) και Εργαστήριο Ξύλου (3.4)
Είναι εργαστήρια τα οποία φέρουν μεσαίου ως βαρέου τύπου μηχανικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό μόνιμης εγκατάστασης στη θέση που θα τοποθετηθούν και χρησιμοποιούνται είτε από μεμονωμένους φοιτητές/τριες είτε για διδασκαλία σε μικρές ομάδες 12-17 ατόμων. Τα εργαστήρια πέρα από τον εξοπλισμό τους φιλοξενούν την αποθήκευση των υλικών και του τρέχοντος υπό κατασκευής αντικειμένου. Υπολογίζεται ότι κάθε φοιτητής/τρια χρειάζεται 5τ.μ. στα οποία τ.μ. περιλαμβάνεται ο μόνιμος εξοπλισμός. Για την κάλυψη των παραπάνω χρειάζονται συνολικά 17χ5=85 τ.μ. έκαστος.

Εργαστήριο Γυψοτεχνίας (3.5)
Το εργαστήριο χρησιμοποιείται για την κατασκευή αντικειμένων από πηλό και γύψο, για την κατασκευή εκμαγείων κλπ. Στο εργαστήριο πέρα από την ατομική ξύλινη βάση που χρησιμοποιεί ο κάθε φοιτητής φιλοξενεί ένα κεντρικό μεγάλο τραπέζι εργασίας. Εκτιμούμε πως για κάθε φοιτητή/τρια χρειάζεται 4 τ.μ. συνολικά. Εκτίμηση για δύναμη εργαστηρίου 20 φοιτητών/τριων, σύνολο 20χ4=80 τ.μ.

Εργαστήρια ζωγραφικής (3.6 κύκλος) και Εργαστήριο γλυπτικής (3.8 κύκλος)
Τα συγκεκριμένα εργαστήρια καλύπτουν τη διδασκαλία στα πρώτα εξάμηνα των σπουδών και είναι υποχρεωτικά για όλους δηλαδή χρειάζεται να καλύψουν το σύνολο των πρωτοετών φοιτητών. Ο υπολογισμός τους έχει γίνει με βάση τη δύναμη έτους 85 ατόμων (ενδεικτικά στο ακαδ. έτος 2017-8 οι εγγεγραμμένοι φοιτητές/τριες στο Α’ έτος είναι 88 ενώ έχουν διακόψει τη φοίτηση τους 5). Για καθένα από αυτούς έχει υπολογιστεί χώρος καβαλέτου/θέσης εργασίας και χώρος κίνησης του φοιτητή 4 τ.μ. Σύμφωνα με τα παραπάνω έχουμε 85×4=340 (240+100) τ.μ.

Εργαστήρια ζωγραφικής (3.7 κατεύθυνση) Εργαστήριο γλυπτικής (3.9 κατεύθυνση)
Είναι χώροι μόνιμης εργασίας για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες της κατεύθυνσης και συμπεριλαμβάνουν καβαλέτα, τραπέζι εργασίας και αποθήκευση των έργων του τρέχοντος έτους. Ο χώρος αυτός έχει υπολογιστεί σε 6 τ.μ./φοιτητή ή φοιτήτρια. Εκτιμούμενος αριθμός ατόμων που θα απασχολούνται στα δύο εργαστήρια για τρία έτη είναι 155, οπότε έχουμε 155χ6τ.μ.=930 (750+180) τ.μ.

Εργαστήριο Σχεδίου (3.10)
Στο συγκεκριμένο εργαστήριο θεραπεύονται σχεδιαστικής φύσης αντικείμενα τα οποία απαιτούν τη χρήση σχεδιαστηρίου και συμπεριλαμβάνουν υποχρεωτικά μαθήματα των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων. Ο υπολογισμός έχει γίνει με βάση τη ελάχιστη έκταση θέσης σχεδιαστηρίου για 85 φοιτητές/τριες, σύνολο δηλαδή 85 Χ1,40 τ.μ. = 119 τ.μ.

Εργαστήριο Performance (3.11)
Ο χώρος του εργαστηρίου χρειάζεται να εξυπηρετεί την άνετη κίνηση και παραμονή σε στάση ατόμων με χέρια σε πλήρη έκταση, όρθια ή στο πάτωμα. Έχουν υπολογιστεί γι’ αυτό το λόγο 6 τ.μ./άτομο για 14 άτομα. Χώρος βεστιαρίου/αποδυτηρίου και αποθήκευσης props=6 τ.μ. Συνολική έκταση 14Χ6+6=90 τ.μ.

Εργαστήριο Υπολογιστών (3.12)
Ο χώρος του εργαστηρίου χρειάζεται να εξυπηρετεί 40 σταθμούς εργασίας με υπολογιστή με ελάχιστη έκταση 0,90τ.μ. (1,50Χ0.60 μ.). Χώρος υπολογιστών για 40 άτομα 40Χ0.90=36 τ.μ. Έχει υπολογιστεί ακόμη χώρος κίνησης 40 τ.μ και κεντρικού τραπεζιού εκπαιδευτή 4 τ.μ. Συνολική έκταση 36+4+40=80 τ.μ.

Εργαστήριο Διακοσμητικής (3.13)
Στο εργαστήριο διακοσμητικής οι φοιτητές/τριες εργάζονται σε κατασκευές μικρής ως μεσαίας κλίμακας. Ο χώρος χρειάζεται να εξυπηρετεί την εργασία με υλικά όπως ξύλο και μέταλλο κα τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων χειρός (δράπανο, κλπ.) και την αποθήκευση υλικών προς χρήση και έργων υπό κατασκευή. Υπολογίστηκαν γι’ αυτούς του λόγους το 6 τ.μ. ανά άτομο για δύναμη 20 ατόμων. Σύνολο: 6Χ20=120 τ.μ.

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση