Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών

Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, αποτελείται από τους:

 1. Ελένη Τσακιρίδου, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της
  Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Αναπληρώτρια Πρύτανη
  Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, ως πρόεδρος
 2. Αικατερίνη Δημητριάδου, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
  Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Κοσμήτορα της
  Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, ως μέλος
 3. Θεόδωρο Θεοδουλίδη, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της
  Πολυτεχνικής Σχολής και Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής, ως μέλος
 4. Ιωάννη Ζιώγα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων
  Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών και Κοσμήτορα της Σχολής Καλών Τεχνών, ως μέλος.
 5. Συμεών Καραφόλας, Καθηγητή του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και
  Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, ως μέλος.
 6. Ανδρέας Πετράκης, Καθηγητής του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών κα Κοσμήτορας
  της Σχολής Θετικών Επιστημών, ως μέλος.
 7. Κωνσταντίνος Τσανακτσίδης, Καθηγητής του τμήματος Χημικών Μηχανικών και
  Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας, ως μέλος.
 8. Αικατερίνη Μέλφου, Καθηγήτρια του τμήματος Γεωπονίας και Κοσμήτορας της Σχολή
  Γεωπονικών Επιστημών, ως μέλος

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση