Επιστημονικό Συνέδριο «Η Δυτική Μακεδονία στη δεκαετία 1940-1950»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρητικές, Ερευνητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Ιστορία και στην Τοπική Ιστορία», του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οργανώνει Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Η Δυτική Μακεδονία στη δεκαετία 1940-1950». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας στις 13-14 Οκτωβρίου 2017.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση και ερμηνευτική προσέγγιση ευρύτερων πτυχών της ιστορίας της Δυτικής Μακεδονίας της περιόδου 1940-1950, με βάση τα νέα διαθέσιμα αρχειακά και βιβλιογραφικά δεδομένα και το πολύπλευρο επιστημονικό έργο που έχει παραχθεί τα τελευταία χρόνια για τη συγκεκριμένη δεκαετία.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι:

Κατοχή

 • Οι κατοχικές δυνάμεις: εγκατάσταση, οργάνωση, δράση
 • Η τοπική αντιπροσώπευση της Ελληνικής Πολιτείας: Νομαρχίες, Δήμοι, Γραφείο Επισιτισμού, Χωροφυλακή, Ειδική Ασφάλεια
 • Αντικατοχικές οργανώσεις: οργάνωση, δράση
 • Συμμαχική Στρατιωτική Αποστολή: οργάνωση, δράση
 • Τα προπολεμικά κόμματα, οι προπολεμικοί πολιτευτές και η στάση τους
 • Εθνοτικές ομάδες: οργανώσεις, στάσεις
 • Δοσιλογισμός: ένοπλος, άοπλος
 • Ο Τύπος της κατοχής
 • Εμφύλιες συγκρούσεις
 • Οικονομία και κοινωνία: η καθημερινή ζωή στις πόλεις και στα χωριά
 • Η εκπαίδευση στην πόλη και την επαρχία

Απελευθέρωση

 • Η περίοδος της «ΕΑΜοκρατίας»
 • Τα «Δεκεμβριανά»: τοπικές προσλήψεις, στάσεις, αντιδράσεις
 • Η «Συμφωνία της Βάρκιζας», η αποστράτευση των αντιστασιακών οργανώσεων, η έξοδος στο Μπούλκες
 • Η περίοδος της «Λευκής Τρομοκρατίας»
 • Η οργάνωση του αστικού πολιτικού κόσμου και η Αριστερά
 • Η έντυπη αντιπαράθεση
 • Οι εκλογές και το δημοψήφισμα
 • Το Γ’ Ψήφισμα

Εμφύλιος

 • Ο Εθνικός Στρατός, η Χωροφυλακή, οι ΜΑΥ και ΜΑΔ
 • Ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας, η Αριστερά
 • Ο αστικός πολιτικός κόσμος
 • Εθνοτικές ομάδες: στρατεύσεις, προσχωρήσεις
 • Βρετανοί και Αμερικανοί: τοπικές αντιπροσωπεύσεις
 • Οικονομία και κοινωνία: η πόλη και τα χωριά
 • Οι «ανταρτόπληκτοι»
 • Τα παιδιά στον Εμφύλιο

Η δεκαετία του ’40-’50 στην Εκπαίδευση και την Τέχνη

 • Η εκπαίδευση στην πόλη, την επαρχία και το «βουνό»
 • Η κατοχή και ο εμφύλιος στην εκπαίδευση: από τη γενική στην τοπική ιστορία, εκπαιδευτικό υλικό, σχολικά εγχειρίδια, προφορική ιστορία και μνήμη, ιστορικό τοπίο και μνημεία, μνήμη και η διαχείρισή της.
 • Διδακτικές προσεγγίσεις επίμαχων και τραυματικών ζητημάτων της Δυτικής Μακεδονίας: πείνα, αντίσταση, δοσιλογισμός, ολοκαυτώματα, οι εμφύλιες συγκρούσεις, η μάχη της Φλώρινας
 • Το επίκαιρο γεγονός στην καλλιτεχνική παραγωγή τη δεκαετία ‘40-’50. Η αναπαράσταση των γεγονότων της κατοχής και του εμφυλίου στις εικαστικές τέχνες, τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο. Ο ρόλος της φωτογραφίας στην τεκμηρίωση της καθημερινής ζωής και του πολέμου. Η πρόσληψη και η λειτουργία της τέχνης στο κέντρο και την περιφέρεια. Διαχείριση της μνήμης και καλλιτεχνική δημιουργία.

Κατάθεση προτάσεων για εισηγήσεις

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους/νες να στείλουν περίληψη της εισήγησής τους (έως 350 λέξεις), καθώς και σύντομο βιογραφικό μέχρι τις 30 Αυγούστου 2017 και στις τρείς παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

 1. eirenikourem@yahoo.gr
 2. gm1307@hotmail.com
 3. iliasgrouios@gmail.com

Οι εισηγήσεις θα έχουν διάρκεια το πολύ 20΄.

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής για τους εισηγητές ορίζεται στο ποσό των 20 ευρώ.

Επιστημονική επιτροπή:

Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ:

 1. Ηλιάδου-Τάχου Σοφία , Διευθύντρια
 2. Ανδρέου Ανδρέας
 3. Μπέτσας Ιωάννης
 4. Κασβίκης Κωνσταντίνος

Οργανωτική Επιτροπή

 1. Κουρεμένου Ειρήνη
 2. Μελίσσας Λάζαρος
 3. Μυλωνάς Γεώργιος
 4. Γρούιος Ηλίας
 5. Αθανασιάδης Ανδρέας

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση