Επιμορφωτικά σεμινάρια Δια Βίου Εκπαίδευσης «Επιμόρφωση στη συστημική προσέγγιση (ΕΣΠ)» – Προκήρυξη 2016-2017

ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη, επιμορφωτικά σεμινάρια Δια Βίου Εκπαίδευσης – τριμηνιαίας διάρκειας για πτυχιούχους

  1. Απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης
  2. Απόφοιτοι πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης
  3. Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας, μεταλυκειακής εκπαίδευσης
  4. Επαγγελματίες που εμπλέκονται με ομάδες ανθρώπινου δυναμικού

με θέμα: «Επιμόρφωση στη συστημική  προσέγγιση (ΕΣΠ)».

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του πιστοποιητικού του Π.Δ.Β.Ε. είναι τρείς (3) μήνες με υποχρεωτική παρακολούθηση – συμμετοχή στις 3 πεντάωρες διά ζώσης συναντήσεις ημέρα Παρασκευή (μετά το μεσημέρι) καθώς και στην εκπόνηση του 80% των δραστηριοτήτων – ασκήσεων που θα δοθούν με βάση τα μαθήματα που θα αναρτηθούν στο eclass του Προγράμματος.

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 200 ευρώ για όλο το πρόγραμμα για κάθε επιμορφούμενο και καταβάλλονται σε 3 (τρεις) δόσεις, ανά μήνα.

  • Τόπος Διεξαγωγής: Θεσσαλονίκη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 01-07-2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 15-09-2016

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ Την 1η ημέρα διεξαγωγής του μαθήματος οι επιμορφούμενοι-ες, θα κληθούν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Απόδειξη κατάθεσης 50 ευρώ  Αρ. Λογαριασμού ΙΒΑΝ: ( GR60 0172 2500 0052 5003 9507 824 ) Τράπεζα Πειραιώς (να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και αιτιολογία ΠΔΒΜ  Κωδικός έργου: 1361)
  2. Αντίγραφο βεβαίωσης σπουδών/ πτυχίου/ εργασίας
  3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
  4. Φωτογραφία
  5. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι αληθή

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ

Κάντε την αίτηση σας εδώ

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση