Ενημερωτική συνάντηση φοιτητών για το Πρόγραμμα Erasmus+ 2016-2017

erasmus logoΤο Γραφείο ∆ιεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπ/κών Προγραμμάτων του Π.∆.Μ. σας προσκαλεί στην ενημερωτική συνάντηση φοιτητών για το πρόγραμμα ERASMUS+ 2016-2017 που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 ∆εκεμβρίου, ώρα 12.00 μ.μ. στο Μικρό Αμφιθέατρο της Παιδαγωγικής Σχολής για τους φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος ∆ημοτικής Εκπαίδευσης, του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση