Έναρξη και λήξη ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

Σας ενημερώνουμε ότι η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στη συνεδρίασή της αριθμ. 235/5-9-2014, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής και Παιδαγωγικής Σχολής (αριθμ. συνεδρίασης 8/28-8-2014 και 62/15-7-2014 αντίστοιχα) και με δεδομένο ότι το ακαδημαϊκό εξάμηνο πρέπει να έχει τουλάχιστον 13 πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας (άρθρο 33, παρ. 5 του Ν. 4009/2011), αποφάσισε την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 την 29η Σεπτεμβρίου 2014 και λήξη την 23η Ιανουαρίου 2015. Η εξεταστική περίοδος θα είναι από 26 Ιανουαρίου 2015 μέχρι και 13 Φεβρουαρίου 2015.

Αντίστοιχα, το εαρινό εξάμηνο ορίζεται απο 16 Φεβρουαρίου μέχρι και 5 Ιουνίου 2015. Η εξεταστική περίοδος θα είναι από 8 Ιουνίου 2015 μέχρι και 26 Ιουνίου 2015.

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση