Εγκριση κατάταξης δικαιούχων στέγασης πρωτοετών φοιτητών της Παιδαγωγικής Σχολής 2018-2019

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην συνεδρίασή της με αριθμ. 70/4-10-2018 ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Εφορείας Φοιτητικών Εστιών, για τη στέγαση πρωτοετών φοιτητών των Τμημάτων της Παιδαγωγικής Σχολής για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων έγινε με βάση το άρθρο 6Α του εσωτερικού κανονισμού των φοιτητικών εστιών 2018.

Οι μη δικαιούχοι φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση για επανεξέταση των
στοιχείων τους, μέσα σε πέντε εργάσιμες (5) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης των
αποτελεσμάτων και συγκεκριμένα από την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 11
Οκτωβρίου(σφραγίδα ταχυδρομείου), σύμφωνα με το άρθρο 6Β παρ. 2 του εσωτερικού κανονισμού φοιτητικών εστιών 2018 ταχυδρομικώς (με συστημένη επιστολή) την
ένσταση με τα επιπρόσθετα δικαιολογητικά στην παρακάτω Διεύθυνση :

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων
Πάρκο Αγίου Δημητρίου
Τ.Κ. 50131 Κοζάνη
Τηλ : 2461056291-2

Κάθε οικότροφος φοιτητής καταβάλλει το ποσό των 100,00 € ετησίως σε δύο ισόποσες
δόσεις (1η δόση εντός 10 ημερών από την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού και 2η δόση
στην αρχή του εαρινού εξαμήνου) το οποίο θα καλύπτει ανάγκες συντήρησης και άλλες
λειτουργικές ανάγκες της εστίας.

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση