Έγκριση κατάταξης δικαιούχων για στέγαση πρωτοετών φοιτητών των Τμημάτων της Παιδαγωγικής Σχολής και του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίασή της με αριθμ. 25/12-10-2016 ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Εφορείας Φοιτητικών Εστιών, για τη στέγαση των πρωτοετών φοιτητών των Τμημάτων της Παιδαγωγικής Σχολής και του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων έγινε με βάση το άρθρο 6Α του εσωτερικού κανονισμού των
φοιτητικών εστιών.

Οι μη δικαιούχοι φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση για επανεξέταση των
στοιχείων τους μέσα σε πέντε εργάσιμες (5) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης των
αποτελεσμάτων (από 13-10-2016 έως και 19-10-2016), σύμφωνα με το άρθρο 6Β παρ. 2 του
εσωτερικού κανονισμού φοιτητικών εστιών.

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση