Έγκριση κατάταξης δικαιούχων για στέγαση πρωτοετών φοιτητών των Τμημάτων της Παιδαγωγικής Σχολής για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίασή της με αριθμ. 43/2-
10-2017 ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Εφορείας Φοιτητικών Εστιών, για τη στέγαση
πρωτοετών φοιτητών των Τμημάτων της Παιδαγωγικής Σχολής για το ακαδημαϊκό έτος 2017-
2018.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων έγινε με βάση το άρθρο 6Α του εσωτερικού κανονισμού των
φοιτητικών εστιών.

Οι μη δικαιούχοι φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση για επανεξέταση των
στοιχείων τους μέσα σε πέντε εργάσιμες (5) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης των
αποτελεσμάτων (από 3-10-2017 έως και 9-10-2017), σύμφωνα με το άρθρο 6Β παρ. 2 του
εσωτερικού κανονισμού φοιτητικών εστιών.

Η παραλαβή των δωματίων γίνεται μέσα σε 10 ημέρες από την επόμενη ημέρα της
ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων επιλογής. Κάθε οικότροφος φοιτητής καταβάλλει με την
υπογραφή του συμφωνητικού ποσό 100,00 € ετησίως σε δύο ισόποσες δόσεις (1η δόση κατά την
εισαγωγή του στην εστία και 2η δόση στην αρχή του εαρινού εξαμήνου) το οποίο θα καλύπτει
ανάγκες συντήρησης και άλλες λειτουργικές ανάγκες της εστίας.

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση