Έγκριση κατάταξης δικαιούχων για στέγαση φοιτητών, δευτέρου έτους και άνω, των Τμημάτων της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην συνεδρίασή της με αριθμ. 96/03-10-2019 ενέκρινε τον αξιολογικό πίνακα κατάταξης δικαιούχων για τη στέγαση φοιτητών, δευτέρου έτους και άνω, των Τμημάτων της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων έγινε με βάση το άρθρο 6Α του εσωτερικού κανονισμού των φοιτητικών εστιών 2018.

Οι μη δικαιούχοι φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση για επανεξέταση των
στοιχείων τους, μέσα σε πέντε εργάσιμες (5) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης των
αποτελεσμάτων και συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 11
Οκτωβρίου (σφραγίδα ταχυδρομείου), σύμφωνα με το άρθρο 6Β παρ. 2 του εσωτερικού
κανονισμού φοιτητικών εστιών 2019, αποστέλλοντας ταχυδρομικώς την ένσταση με τα
επιπρόσθετα δικαιολογητικά στην παρακάτω Διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων
Πάρκο Αγίου Δημητρίου
Τ.Κ. 50131 Κοζάνη
Τηλ : 2461056291-2

Κάθε οικότροφος φοιτητής καταβάλλει το ποσό των 100,00 € ετησίως σε δύο ισόποσες
δόσεις (1η δόση εντός 10 ημερών από την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού και 2η δόση
στην αρχή του εαρινού εξαμήνου) το οποίο θα καλύπτει ανάγκες συντήρησης και άλλες
λειτουργικές ανάγκες της εστίας.

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση