Σχολές & Τμήματα

Σύμφωνα με το Νόμο 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/07.05.2019), η ακαδημαϊκή δομή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Πολυτεχνική Σχολή, με έδρα την Κοζάνη

 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

 Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, με έδρα την Φλώρινα

 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)

 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (Φλώρινα)

Τμήμα Ψυχολογίας (Φλώρινα)

Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά)

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Καστοριά) *

Σχολή Καλών Τεχνών, με έδρα την Φλώρινα

 Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Τμήμα Κινηματογράφου *

Οικονομικών Επιστημών, με έδρα την Κοζάνη

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη)

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη)

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά)

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Κοζάνη)

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Γρεβενά)

Τμήμα Παραγωγής Οπτικοακουστικών μέσων (Κοζάνη) *

Τμήμα Μάρκετινγκ (Γρεβενά) *

Θετικών Επιστημών, με έδρα την Καστοριά

Τμήμα Μαθηματικών (Καστοριά)

Τμήμα Πληροφορικής (Καστοριά)

Γεωπονικών Επιστημών, με έδρα τη Φλώρινα

Τμήμα Γεωπονίας

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής *

Επιστημών Υγείας, με έδρα την Πτολεμαΐδα

Τμήμα Εργοθεραπείας

Τμήμα Μαιευτικής

Τμήμα Λογοθεραπείας *


* αναστολή εκπαιδευτικής λειτουργίας νέων Τμημάτων (σύμφωνα με το Ν. 4653/2020 (ΦΕΚ τ.Α’ 12/24-1-2020), άρθρο 33, παρ. 1ζ).

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση