Σίτιση σε Κοζάνη και Φλώρινα

 Ανακοίνωση προς τους πρωτοετείς φοιτητές για υποβολή δικαιολογητικών για δωρεάν σίτιση για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, με το σύστημα της ηλεκτρονικής αίτησης

Στην Κοζάνη λειτουργεί φοιτητικό εστιατόριο.

Στη Φλώρινα λειτουργεί λέσχη σίτισης φοιτητών μέσα στην Παιδαγωγική Σχολή.

© 2016 uowm.gr