Προπτυχιακές Σπουδές

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Κάθε εξάμηνο ακολουθείται από μία περίοδο δύο με τριών εβδομάδων για εξετάσεις. Στους φοιτητές/τριες δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία επανεξέτασης σε μαθήματα που απέτυχαν κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, κατά τη διάρκεια μιας εξεταστικής περιόδου τεσσάρων εβδομάδων του Σεπτεμβρίου. Ένας σημαντικός αριθμός φοιτητών συμπληρώνει τις σπουδές του μέσα στον ελάχιστο χρόνο που προβλέπεται από τον οδηγό σπουδών κάθε Τμήματος.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε όλα τα Τμήματα περιλαμβάνει συνήθως τέσσερα με έξι μαθήματα ανά εξάμηνο και απαιτεί παρακολούθηση διαλέξεων και εργαστηρίων 18 έως 25 ωρών την εβδομάδα. Τα δύο τρίτα των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών είναι υποχρεωτικά, ενώ τα υπόλοιπα επιλέγονται από τον/την φοιτητή/τρια από ένα κατάλογο προσφερόμενων μαθημάτων του ιδίου ή και άλλων Τμημάτων. Έτσι, εκτός από την εξειδικευμένη γνώση σε κάθε κλάδο, παρέχεται η ευχέρεια στον/ην φοιτητή/τρια να μελετήσει επιλεγμένα γνωστικά αντικείμενα που ικανοποιούν τα ευρύτερα ακαδημαϊκά του ενδιαφέροντα.

Πληροφορίες για τις Προπτυχιακές Σπουδές

 Τροποποίηση ακαδημαϊκού ημερολογίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

 Τροποποίηση ακαδημαϊκού ημερολογίου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 για τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής

 Παράταση χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 για τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση