Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4485/2017

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 λειτουργούν τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Α. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1. «Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες» (χωρίς τέλη φοίτησης) με τρεις κατευθύνσεις:
– Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες
– Ανθρωπιστικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες
– Θετικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες

2. ΔΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών»
Διατμηματικό-Διαπανεπιστημιακό-Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής  της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

3. «Επιστήμες της Αγωγής: Δημόσιες χρήσεις της Ιστορίας και της Τοπικής Ιστορίας»

4. «Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης-Εκπαιδευτική Ηγεσία»

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

1. ΔΠΜΣ: «Δημιουργική Γραφή» με τις εξής κατευθύνσεις:
– Δημιουργική Γραφή και Λογοτεχνική Συγγραφή
– Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση
– Δημιουργική Γραφή και Κινηματογραφική-Τηλεοπτική Συγγραφή
Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2. ΔΠΜΣ: «Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα (Public Discourse and Digital Media)»
Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής  Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.

3. ΔΠΜΣ: «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία-Educational Sciences: Science, Environment and Technology in Education»
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών και Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
(Για το ακαδ. έτος 2018-2019 δεν έχει γίνει προκήρυξη)

4. «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού – Διαμεσολάβηση»   Στοιχεία Επικοινωνίας 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης:

1. «Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες»
http://masteredu.eled.uowm.gr/

Γραμματεία:
Λάζαρος Μελίσσας
Τηλ.: 23850 55111
Email: lmelissas@uowm.gr


2.«Επιστήμες της Αγωγής: Δημόσιες χρήσεις της Ιστορίας και της Τοπικής Ιστορίας»
http://history.eled.uowm.gr/

Γραμματεία:
Λάζαρος Μελίσσας
Τηλ.: 23850 55111
Email: lmelissas@uowm.gr


3.«Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης-Εκπαιδευτική Ηγεσία»
http://edumal.eled.uowm.gr/

Γραμματεία:
Λάζαρος Μελίσσας
Τηλ.: 23850 55111
Email: lmelissas@uowm.gr


4. ΔΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών»
http://mathmast.uowm.gr/

Γραμματεία:
Σοφία Γρηγοριάδου
Τηλ. 23850 55240
Email: sgrigoriadou@uowm.gr

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών:

1. ΔΠΜΣ: «Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα (Public Discourse and Digital Media)»
http://blogs.uowm.gr/pddm/

Γραμματεία:
Σοφία Γρηγοριάδου
Τηλ.:23850 55240
Email: sgrigoriadou@uowm.gr


2.«Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού – Διαμεσολάβηση»
http://nured.uowm.gr/metaptichiakes/titli-pms/pmsedad/

Γραμματεία:
Ελένη Φωτιάδου
Τηλ.: 23850 55100
Email: efotiadou@uowm.gr

Γιώτα Τερζή
Τηλ.: 23850 55260
Email: pterzi@uowm.gr


3. ΔΠΜΣ: «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία-Educational Sciences: Science, Environment and Technology in Education»
http://www.fepms.edu.uowm.gr/

Γραμματεία:
Ελένη Φωτιάδου
Τηλ.: 23850 55100
Email: efotiadou@uowm.gr

Γιώτα Τερζή
Τηλ.: 23850 55260
Email: pterzi@uowm.gr


4.ΔΠΜΣ: «Δημιουργική Γραφή»
http://dim-grafi.uowm.gr/

Γραμματεία:
Τσατσιάδης Ευριπίδης
Τηλ. 24610 56259
Email: cw@uowm.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4485/2017

Tα παρακάτω προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών συνεχίζονται έως την ολοκλήρωση των προγραμματων από τους ήδη εγγρεγραμμένους φοιτητές

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 λειτουργεί το παρακάτω μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών:

Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης λειτουργούν τα παρακάτω μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:

1. Επιστήμες της Αγωγής με τρεις κατευθύνσεις:

  • Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες
  • Ανθρωπιστικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες
  • Θετικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες

2. Επιστήμες της Αγωγής: Δημόσιες χρήσεις της Ιστορίας και της Τοπικής Ιστορίας

3. Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία

4. Δ.Π.Μ.Σ. «Διδακτική των Μαθηματικών» με το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

5. Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Μουσειολογική και Διαχείριση Πολιτισμού» – Συνεργαζόμενα Τμήματα: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ. και  Δημοτικής Εκπαίδευσης του Π.Δ.Μ.

6. ΔΠΜΣ «Κριτική Σκέψη και Ήπιες Δεξιότητες (soft skills) στις Βιοϊατρικές Επιστήμες» με το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών λειτουργούν τα παρακάτω μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:

1. Επιστήμες της Αγωγής με τρεις κατευθύνσεις:

  • Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
  • Πολιτισμικές Σπουδές: Σημειωτική και Επικοινωνία

2. Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Επαγγελματική Μάθηση και Καινοτομίες στην Εκπαίδευση» με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΠΔΜ

3. Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία – Educational Sciences: Science Environment and Technology in Educations» με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΠΔΜ

4. Δημιουργική Γραφή με τις εξής κατευθύνσεις:

  • Εκπαίδευση
  • Συγγραφή

5. Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

6. Επιστήμες της Αγωγής: Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

7. ΠΜΣ «Δημόσιος λόγος και Ψηφιακά μέσα»

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα λειτουργήσει το παρακάτω διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών:

ΔΔΠΜΣ «Εφαρμοσμένη-Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη» με το τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη

Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Τίτλος ΠΜΣ Γραμματεία Website
Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων (με δίδακτρα) τηλ Κοζάνης 24610-56761
τηλ Καστοριάς 24610-56762,
entex@uowm.gr
http://entex.uowm.gr/

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Σχολής

Τίτλος ΠΜΣ Γραμματεία Website
Επιστήμες της Αγωγής με τρεις κατευθύνσεις (αυτοχρηματοδοτούμενο)
– Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες
– Ανθρωπιστικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες
– Θετικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες
Λάζαρος Μελίσσας, 2385055111,
lmelissas@uowm.gr
http://masteredu.eled.uowm.gr/
Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης-Εκπαιδευτική Ηγεσία (με δίδακτρα) http://edumal.eled.uowm.gr/
Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρητικές, Ερευνητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Ιστορία και στην Τοπική Ιστορία http://history.eled.uowm.gr/
Δ.Π.Μ.Σ. (Διατμηματικό) «Διδακτική των Μαθηματικών» με το Α.Π.Θ. το Πα.Μακ. & το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο (με δίδακτρα) Χριστίνα Γρηγοριάδου, 2385055203,
xgrigoriadou@uowm.gr
http://mathmast.uowm.gr/
Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Μουσειολογική και Διαχείριση Πολιτισμού» Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ανδρέας Ανδρέου, Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε./Π.Δ.Μ
ΔΠΜΣ «Κριτική Σκέψη και Ήπιες Δεξιότητες (soft skills) στις Βιοϊατρικές Επιστήμες» Γεωργία Σακκά,
2310 999338,
softskills@med.auth.gr
http://softskills.med.auth.gr/

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Παιδαγωγικής Σχολής

Τίτλος ΠΜΣ Γραμματεία Website
Επιστήμες της Αγωγής (παλιό, αυτοχρηματοδοτούμενο, δεν παίρνει νέους εισακτέους, λειτουργεί μέχρι να αποφοιτήσει και ο τελευταίος μεταπτυχιακός φοιτητής) Παναγιώτα Τερζή, 2385055115,
pterzi@uowm.gr
Δ.Π.Μ.Σ. «Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη» (αυτοχρηματοδοτούμενο, δεν παίρνει νέους εισακτέους, λειτουργεί μέχρι να αποφοιτήσει και ο τελευταίος μεταπτυχιακός φοιτητής)
Επιστήμες της Αγωγής με τρεις κατευθύνσεις (με δίδακτρα)
– Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας- Πολιτισμικές Σπουδές: Σημειωτική και Επικοινωνία
http://epistimesagogis.nured.uowm.gr/
Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Επαγγελματική Μάθηση και Καινοτομίες στην Εκπαίδευση» (αυτοχρηματοδοτούμενο) http://edupost.uowm.gr/
Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία-Εducational Sciences: Science, Environment and Technology in Educations» (με δίδακτρα) http://www.fepms.edu.uowm.gr/
Επιστήμες της Αγωγής: Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση http://blogs.uowm.gr/bilingualspecialeducation/
ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή με κατευθύνσεις: Εκπαίδευση & Συγγραφή Παπαμάρκου Εύη, 2461056226 http://dim-grafi.uowm.gr/
Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (με δίδακτρα) Ελένη Φωτιάδου, Νικόλαος Μυρωνίδης, 2385055100, 2385055102, efotiadou@uowm.gr, nmironidis@uowm.gr http://nured.uowm.gr/metaptichiakes/titli-pms/pmsedad/
ΠΜΣ «Δημόσιος λόγος και Ψηφιακά μέσα» 2385055115, postgraduate@uowm.gr

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Τίτλος ΠΜΣ Γραμματεία Website
ΔΔΠΜΣ «Εφαρμοσμένη-Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη» Ευστράτιος Μπουλμπούλης,
2251036525,
sboul@aegean.gr

Οικονομικός απολογισμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών 2012-2017

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Σχολής

 Διδακτική των Μαθηματικών

 Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρητικές, Ερευνητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Ιστορία και στην Τοπική Ιστορία

 Ιστορία, τοπική ιστορία, έρευνα και διδακτική

 Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Παιδαγωγικής Σχολής

 Δημιουργική Γραφή

 Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία

 Επιστήμες της Αγωγής: Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

 Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

 Επιστήμες της αγωγής – 2 κατευθύνσεις – α. Διδασκαλία της Ν.Ελληνικής Γλώσσας – β. Πολιτισμικές επιστήμες – Σημειωτική & Επικοινωνία

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

 Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση