Μεταπτυχιακές Σπουδές

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην εκπλήρωση της εκπαιδευτικής, πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής αποστολής των Πανεπιστημίων.

Στο β’ κύκλο σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων καθορίζεται από τον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό κάθε προγράμματος, στον οποίο αναφέρονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και πληροφορίες για το αντίστοιχο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκαν/επανιδρύθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 και του Ν.4610/2019.

Ειδικά Πρωτόκολλα Συνεργασία με ΑΕΙ της Αλλοδαπής

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προβλέπεται ότι τα ιδρύματα της ημεδαπής μπορούν να οργανώνουν και να προσφέρουν από κοινού ή σε συνεργασία, προγράμματα σπουδών με ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής, που οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων τίτλων σπουδών.

Για τα προγράμματα αυτά καταρτίζεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων Α.Ε.Ι., στο οποίο καθορίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες.


Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Μηχανική συγκολλήσεων & μη καταστροφικός έλεγχος
Master of Science – MSc in welding engineering and non

Διευθυντής
Μαρόπουλος Στέργιος

Γραμματεία
Αναστασία Ελισαίου, Άννυ Λιούμπα
Τηλ.: 24610-68239, 24610-68155, 24610-56492
Fax: 24610-38675
Email: weld-ndt@grad.teiwm.gr

Δ.Π.Μ.Σ. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια
Renewable Energy Sources & Energy Management in Buildings

https://ape.uowm.gr/

Συνεργαζόμενο τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διευθυντής
Ταουσανίδης Νικόλαος

Γραμματεία
Τσιανάκα Άννα, Στεργιοπούλου Αγγελική
Τηλ.: 24610-68225
Fax: 24610-38675
Email: sec-bs@teiwm.gr

Προηγμένη μηχανική ενεργειακών συστημάτων
Advanced engineering of energy systems

https://advens.uowm.gr/

Διευθυντής
Γιαγκόπουλος Δημήτριος

Γραμματεία
Πουρσανίδου Μάγδα
Τηλ.: 24610-56762, 24610-56761
Email: advens@uowm.gr

Βιοϊατρική Μηχανική
MSc in Biomedical engineering

https://biomed.uowm.gr/

Διευθυντής
Τσουκνίδας Αλέξανδρος

Γραμματεία
Αναστασία Ελισαίου
Τηλ.: 24610-68239, 24610-68155, 24610-56492
Fax: 24610-38675
Email: biomed@uowm.gr


Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακές επενδύσεις και περιβάλλον
Energy investments and environment

Συνεργαζόμενα τμήματα
Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης
Οικονομικών Επιστημών

Διευθυντής
Τσανακτσίδης Κωνσταντίνος

Γραμματεία
Τηλ.: 24610-56570
Email: enien@uowm.gr

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020


Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Δ.Π.Μ.Σ. MBA στη διοίκηση επιχειρήσεων με κατεύθυνση πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

http://mba-g.uowm.gr/

Συνεργαζόμενα τμήματα
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διευθυντής
Ασημόπουλος Νικόλαος

Γραμματεία
Νικολάου Δημήτρης, Δήμζα Χ.
Τηλ.: 24620-61605, 24620-61607
Email: dnikolaou@uowm.gr, dnikolaou@teiwm.gr, cdimza@uowm.gr

Μηχατρονική
MSc – Master of Science in Mechatronics

https://mechatronics.teiwm.gr/

Διευθυντής
Παρίσης Κωνσταντίνος

Γραμματεία
Βαβλιάρα Δέσποινα, Γκανάτσιου Μαργαρίτα
Τηλ.: 24610-56504, 24610-68254, 24610-68292
Fax: 246138675
Email: dvavliara@uowm.gr, kparisis@uowm.gr


Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Συστήματα CAD/CAM και σχεδιασμός προϊόντων
Master of Science-M.Sc. in CAD/CAM Systems and Product Design

εξειδικεύσεις: α) Συστήματα CAD/CAM (Computer Aided Design and Manufacturin systems)
και β) Σχεδιασμός προϊόντων (Product design)

http://msc-pds.teiwm.gr

Διευθυντής
Κακούλης Κωνσταντίνος

Γραμματεία
Ελισαίου Αναστασία
Τηλ.: 24610-68239, 24610-68155, 24610-56492
Fax: 2461-38675
Email: pds@grad.teiwm.gr


Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Δ.Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία
Educational Sciences: Science Environment and Technology in Educations

Συνεργαζόμενο τμήμα
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

https://www.fepms.edu.uowm.gr/

Διευθυντής
Παπαδοπούλου Πηνελόπη

Γραμματεία
Εύη Γαρυφαλογιάννη
Τηλ.: 23850-55037
Email: fepms@uowm.gr

Δ.Π.Μ.Σ. «Δημόσιος λόγος και Ψηφιακά μέσα»
Public Discourse and Digital Media

Συνεργαζόμενο τμήμα
Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων

https://blogs.uowm.gr/pddm/

Διευθυντής
Ντίνας Κωνσταντίνος

Γραμματεία
Γρηγοριάδου Σοφία
Τηλ.: 23850-55240
Email: sgrigoriadou@uowm.gr

Δ.Π.Μ.Σ. Δημιουργική Γραφή

Συνεργαζόμενο τμήμα
Τμήμα Κινηματογράφου Α.Π.Θ.

https://blogs.uowm.gr/dim-grafi

Διευθυντής
Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος

Γραμματεία

Ευριπίδης Τσατσιάδης
Τηλ.: 24610-56654
Email: etsatsiadis@uowm.gr


Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες

https://masteredu.eled.uowm.gr/

Διευθυντής
Γρίβα Ελένη

Γραμματεία
Μελίσσας Λάζαρος
Τηλ.: 23850-55111, 23850-55200
Email: lmelissas@uowm.gr

Επιστήμες της Αγωγής: Δημόσιες χρήσεις της Ιστορίας και της Τοπικής Ιστορίας

https://history.eled.uowm.gr/

Διευθυντής
Ηλιάδου Τάχου Σοφία

Γραμματεία
Μελίσσας Λάζαρος
Τηλ.: 23850-55111, 23850-55200
Email: lmelissas@uowm.gr

*Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ανέστειλε τη λειτουργία του

Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία

https://edumal.eled.uowm.gr/

Διευθυντής
Ιορδανίδης Γεώργιος

Γραμματεία
Μελίσσας Λάζαρος
Τηλ.: 23850-55111, 23850-55200
Email: lmelissas@uowm.gr

Δ.Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών

Συνεργαζόμενα τμήματα
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πα.Μακ.
Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Α.Π.Θ.
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Δ.Π.Θ.

https://mathmast.uowm.gr/

Διευθυντής
Λεμονίδης Χαράλαμπος

Γραμματεία
Γρηγοριάδου Σοφία
Τηλ.: 23850-55240
Email: sgrigoriadou@uowm.gr

Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού – Διαμεσολάβηση

http://nured.uowm.gr/metaptichiakes/titli-pms/pmsedad/

Διευθυντής
Τριαντάρη Σωτηρία

Γραμματεία
Email: pmsedad@uowm.gr


Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Πληροφορικής

Δ.Π.Μ.Σ. Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες
Master of Science (MSc) in Modern Information Technologies and Services

https://msc.cs.uowm.gr/

Συνεργαζόμενο τμήμα
Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Διευθυντής
Μιχάλας Άγγελος

Γραμματεία

Δώρος Γιώργος
Τηλ.: 24670-87182, 24670-87062
Email: msc-inf@teiwm.gr


Τμήμα Γεωπονίας

Παραγωγή, Πιστοποίηση και Διακίνηση Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού

https://crop-cert.uowm.gr

Διευθυντής
Λαζαρίδου Θεανώ

Γραμματεία
Χαλβατζή Ευγενία
Τηλ.: 23850-54620
Email: echalvatzi@uowm.gr

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020


Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική

https://mbf.uowm.gr

Διευθυντής
Καραφόλας Συμεών

Γραμματεία
Παπαδοπούλου Μαρία
Τηλ.: 24610-68153, 24610-68204, 24610-68222
Email: mastertrapeziki@gmail.com

Λογιστική και Ελεγκτική

https://mle.uowm.gr

Διευθυντής
Πιτόσκα Ηλέκτρα

Γραμματεία
Σδράκα Δήμητρα
Τηλ.: 24610-68038
Email: mscauditing@gmail.com

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση