Διευκρίνιση σχετικά με τα παραδοτέα που αφορούν στα στοιχεία στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης

Σε συνέχεια παρατηρήσεων ενδιαφερομένων, από τις οποίες προκύπτει ότι έχει δημιουργηθεί ασάφεια σχετικά με τα παραδοτέα που αφορούν στα στοιχεία στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης, προβαίνουμε στην εξής οριστική διευκρίνιση:

“Ζητείται μόνο έκθεση περιγραφής με συνοπτικά στοιχεία στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης με τις βασικές επιλογές και την συνοπτική αιτιολόγησή τους συνολικής έκτασης μέχρι δύο (2) σελίδων από τις δώδεκα (12) σελίδες της έκθεσης περιγραφής (δηλαδή 10 για την αρχιτεκτονική πρόταση και 2 για τη στατική και Η/Μ μελέτη)”.

Σχετικά αρχεία

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση