Διατμηματικό – Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διδακτική των Μαθηματικών” 2015-2016

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο συνεργάστηκαν και δημιούργησαν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδίκευση τη «Διδακτική των Μαθηματικών».

Η υποβολή των αιτήσεων γίνονται δεκτές από την 8η Ιουνίου 2015 μέχρι και την 31η Ιουλίου 2015.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://mathmast.uowm.gr.

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση