Διαδικασία Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος- Προεγγραφές ΠΜΣ «Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα» (Public Discourse and Digital Media)

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συνδιοργανώνουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
«Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα». Το μεταπτυχιακό έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση της επικοινωνίας και του δημόσιου λόγου δίνοντας έμφαση στην καινοτομία και τα ψηφιακά μέσα και χαρακτηρίζεται από διεπιστημονικότητα συνδέοντας γνωστικά αντικείμενα όπως η πολιτική επικοινωνία, η επιχειρησιακή επικοινωνία, η γλώσσα και η γραφή στα Μ.Μ.Ε., η αφήγηση, η δημόσια εικόνα, η διαχείριση επικοινωνιακών κρίσεων, η διαφήμιση, το μάρκετινγκ, τα ψηφιακά μέσα και η επικοινωνία.Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα ξεκινήσει το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και τα μαθήματα θα διεξάγονται στις έδρες των Τμημάτων στην Φλώρινα και την Καστοριά με δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης ποσοστού του προγράμματος.

Οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν την παρακάτω δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος https://goo.gl/forms/Z0zkVUbLWoFPWFTT2 και θα ενημερωθούν στην συνέχεια για τις περαιτέρω διαδικασίες.

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση