Δια-ιδρυματικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ετήσιας διάρκειας με θέμα: «Η επικοινωνία στην επαγγελματική ανάπτυξη οργανισμών και επιχειρήσεων»

Ακαδημαϊκό έτος 2017–2018

Προκήρυξη

Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) και στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι.Δ.Μ.) λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 το Δια-ιδρυματικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (Π.Δ.Β.Μ.) με τίτλο

«Η επικοινωνία στην επαγγελματική ανάπτυξη οργανισμών και επιχειρήσεων»

Το Π.Δ.Β.Μ. διοργανώνει σεμινάρια ετήσιας διάρκειας (480 ώρες), τα οποία συγκροτούνται από διδακτικές ενότητες που συνδυάζουν θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα και παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις στην επικοινωνία στους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται στην Κοζάνη, Σαββατοκύριακο, σε πανεπιστημιακούς και άλλους επιλεγμένους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και οργανισμούς, καθώς και εξ αποστάσεως.

Το Π.Δ.Β.Μ. απονέμει Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης: «Η Επικοινωνία στην επαγγελματική ανάπτυξη οργανισμών και επιχειρήσεων» και πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS.

Επιπλέον, με την ολοκλήρωση της φοίτησής τους, οι επιμορφούμενοι έχουν τη δυνατότητα απόκτησης Πιστοποιητικού από τον Οργανισμό Phoenix Academy of Phoenix Register of Shipping, δίνοντάς τους την ευκαιρία για εισαγωγή στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία.

Περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς και η προκήρυξη του προγράμματος εδώ

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 μέχρι και την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017. Η αίτηση υποψηφιότητας πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://diaviou.nured.uowm.gr/cipd/

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Ευριπίδη Τσατσιάδη (email: etsatsiadis@gmail.com).

 

Με τιμή

Η επιστημονικά υπεύθυνη του Π.Δ.Β.Μ.
Σωτηρία Τριαντάρη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση