Δελτίο Τύπου: Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία»

Το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας πρόκειται να λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία» το οποίο απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)
στην «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία»

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από την 1η Μαΐου μέχρι και την 30η Ιουνίου 2015 και υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://edumal.eled.uowm.gr.

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση