Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Τα προσφερόμενα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων και παρέχουν εξειδίκευση των φοιτητών σε επιστημονικά πεδία αιχμής. Για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών αποτελούν ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο πεδίο διδασκαλίας και έρευνας που συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον σπουδαστών από όλη την επικράτεια.

Τα αντικείμενα στα οποία προσφέρονται Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας βρίσκονται αναλυτικά στον ιστότοπο https://uowm.gr/education/metaptichiakes-spoudes/


Προκηρύξεις για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας αιτήσεων – Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» (CreativeWriting) – Προκήρυξη ακαδ. έτους 2020-2021

Ανακοινώνεται η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Δημιουργική Γραφή» (Creative Writing), που συνδιοργανώνουν το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών...   Περισσότερα

Προκήρυξη για το ΠΜΣ «Εικαστικές τέχνες και τοπίο: προσεγγίσεις του φυσικού και αστικού χώρου» έτους 2020-2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εικαστικές τέχνες και τοπίο: προσεγγίσεις του φυσικού και αστικού χώρου» (Visual Arts and Landscape: Αpproaches to Νatural and Urban Space) (ΦΕΚ...   Περισσότερα

Προκήρυξη για το ΔΠΜΣ «Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον» έτους 2020-2021

To Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τα Τμήματα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,...   Περισσότερα

Προκήρυξη του ΔΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών και Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες...   Περισσότερα

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος» – “Master of Science (MSc) in Welding Engineering and Non Destructive Inspection”

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει, το  εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 και με τίτλο: ...   Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Ζητήματα Ιστορίας, Ιστορικής Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής» για το ακαδημαϊκό έτους 2020-2021

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  (ΠΜΣ)...   Περισσότερα

Περίληψη προκήρυξης νέου κύκλου του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών “Μηχατρονική”

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Μηχατρονική (Mechatronics)» Το εγκεκριμένο από...   Περισσότερα

Προκήρυξη του Ελληνο-αζέρικου Διεθνούς Διιδρυματικού / Διατμηματικού κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διαχείριση και Μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» (M.Sc. MOGMAT) για το ακαδ. έτος 2020-2021

Το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) ως επισπεύδον Τμήμα, το Τμήμα «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών» και...   Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία» για το ακαδημαϊκό έτους 2020-2021

Το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συνεχίζει και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 τη...   Περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία»

Το νεοσύστατο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, που ιδρύθηκε μετά τη συνέργεια του ΑΕΙ µε το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (2019), ανήκει στη Σχολή Οικονομικών...   Περισσότερα

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση