Επικαιρότητα

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρονικού /Ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Σχολής Επιστημών Υγείας

Σχετικά αρχεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (232 kB)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI-ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (24 kB)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (13 kB)

Πρώτο βραβείο ποιότητας για το ερευνητικό έργο ARRANGE-ICT: pArtneRship foR AddressiNG mEgatrends in στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus+ για τις στρατηγικές συμπράξεις.

Tο πρώτο βραβείο ποιότητας στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus+ για τις Στρατηγικές Συμπράξεις απέσπασε το ερευνητικό έργο ARRANGE-ICT: pArtneRship foR AddressiNG mEgatrends in ICT...   Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη τριών (3) συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη υποδομών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την υποβοήθηση της έρευνας της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας», με κωδικό 80461 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Μαρόπουλο Στέργιο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών – Αρ. Πρόσκλησης 19/2020

Σχετικά αρχεία prosklisi_19_2020_signed (483 kB)

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για την επιδιόρθωση και αναβάθμιση της κεντρικής υποδομής αποθήκευσης του Τμήματος Δικτύων

Σχετικά αρχεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (521 kB)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (17 kB)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (14 kB)

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών για την διαμόρφωση χώρων στο Κεντρικό Κτίριο Διδασκαλίας στα Κοίλα Κοζάνης

Σχετικά αρχεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΛΙΚΑ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ (482 kB)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (15 kB)

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια λέβητα πετρελαίου και την εγκατάσταση του

Σχετικά αρχεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΛΕΒΗΤΑΣ (481 kB)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI.-ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (14 kB)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (13 kB)

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια καρτών για κεντρική αποθηκευτική υποδομή

Σχετικά αρχεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΚΑΡΤΕΣ SSD 660P (513 kB)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI-ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (15 kB)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (13 kB)

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιάσκεψης

Σχετικά αρχεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ (536 kB)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI-ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (20 kB)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (13 kB)

Ίδρυση Κοινού Διακρατικού Ερευνητικού Εργαστηρίου μεταξύ των Πανεπιστημίων Δυτικής Μακεδονίας και Kragujevac της Σερβίας

Στην Ίδρυση Κοινού Διακρατικού Ερευνητικού Εργαστηρίου (ΔΕΕ) για την εκμάθηση ξένων γλωσσών στην παιδική ηλικία προχώρησαν το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας...   Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος , για τη συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα  με το άρθρο 33 του Ν.4589/29-01-2019 ΦΕΚ 13 τ. Α΄, Με απόφαση της Συγκλήτου συνιστάται και συγκροτείται σε κάθε Α.Ε.Ι....   Περισσότερα

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση