Επικαιρότητα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατεπείγουσα προμήθεια αναφορικά με την υλοποίηση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών (covid- 19) του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας

Σχετικά αρχεία Πλήρες κείμενο Πρόσκλησης (με ΑΔΑΜ) (388 kB)ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (41 kB)ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (27 kB)

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Σχετικά αρχεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (129 kB)

Έναρξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη των διαδικτυακών μαθημάτων τόσο στον προπτυχιακό όσο και στον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών. Στο μικρό χρονικό διάστημα που...   Περισσότερα

Προκήρυξη θέσης υποψηφίου διδάκτορα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μιας (1) θέσης υποψηφίου διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο: «Ανάπτυξη και αξιολόγηση καινοτόμων δι-λειτουργικών καταλυτικών συστημάτων για ταυτόχρονη δέσμευση και...   Περισσότερα

Προληπτική Απολύμανση χώρων ΠΔΜ την Δευτέρα 30/03/2020

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιήσει προληπτική απολύμανση των αιθουσών και των εργαστηρίων του πρώην τμήματος ΤΕΑΝ και των χώρων του κλειστού...   Περισσότερα

Πρόσκληση στην 1η κλήρωση για την ανάδειξη επιτροπών

Κάνουμε γνωστό ότι την 27-03-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα  10.30 π.μ. στο χώρο συνεδριάσεων της Συγκλήτου  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Υπόγειο πρώην Διοικητηρίου του...   Περισσότερα

Προληπτική Απολύμανση χώρων ΠΔΜ την Πέμπτη 26/03/2020

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιήσει προληπτική απολύμανση στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και στα δωμάτια της Φοιτητικής Εστίας στα...   Περισσότερα

Πρακτικές συμβουλές για τη διαχείριση του άγχους για τον Covid-19

Σε αυτή τη φάση «διακινδύνευσης» εκτός από την πανδημία του ιού, υπάρχει για αρκετούς και αρκετές από εμάς και η πανδημία του άγχους, του...   Περισσότερα

Κρατικές υποτροφίες από την Κίνα για ξένους φοιτητές

Σχετικά αρχεία Κρατικές υποτροφίες_Κίνα (486 kB)

Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για την προμήθεια α) αποξηραμένης μηδικής και β) πρώτων υλών για την παρασκευή μιγμάτων ζωοτροφών για τις ανάγκες του Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα

Σχετικά αρχεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 2020-20PROC006463340 (559 kB)

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση