Επικαιρότητα

2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατεπείγουσα προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών (covid- 19) του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας

Σχετικά αρχεία Πλήρες κείμενο Πρόσκλησης (με ΑΔΑΜ) (335 kB)ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (23 kB)ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (18 kB)

Προκήρυξη θέσεων καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων: ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της...   Περισσότερα

Τροποποίηση ακαδημαϊκού ημερολογίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 ως προς τις ημέρες διακοπών του Πάσχα

Σχετικά αρχεία Τροποποίηση ακαδημαϊκού ημερολογίου 2019-2020 (203 kB)

Προκήρυξη θέσεων υποψήφιων διδακτόρων στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 4/26-03-2020 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό Διδακτορικών...   Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατεπείγουσα προμήθεια αναφορικά με την υλοποίηση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών (covid- 19) του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας

Σχετικά αρχεία Πλήρες κείμενο Πρόσκλησης (με ΑΔΑΜ) (388 kB)ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (41 kB)ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (27 kB)

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Σχετικά αρχεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (129 kB)

Έναρξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη των διαδικτυακών μαθημάτων τόσο στον προπτυχιακό όσο και στον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών. Στο μικρό χρονικό διάστημα που...   Περισσότερα

Προκήρυξη θέσης υποψηφίου διδάκτορα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μιας (1) θέσης υποψηφίου διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο: «Ανάπτυξη και αξιολόγηση καινοτόμων δι-λειτουργικών καταλυτικών συστημάτων για ταυτόχρονη δέσμευση και...   Περισσότερα

Προληπτική Απολύμανση χώρων ΠΔΜ την Δευτέρα 30/03/2020

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιήσει προληπτική απολύμανση των αιθουσών και των εργαστηρίων του πρώην τμήματος ΤΕΑΝ και των χώρων του κλειστού...   Περισσότερα

Πρόσκληση στην 1η κλήρωση για την ανάδειξη επιτροπών

Κάνουμε γνωστό ότι την 27-03-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα  10.30 π.μ. στο χώρο συνεδριάσεων της Συγκλήτου  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Υπόγειο πρώην Διοικητηρίου του...   Περισσότερα

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση