Προμήθειες – Διαγωνισμοί

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για Προμήθεια ανακυκλωμένου φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4

Σχετικά αρχεία Κείμενο Πρόσκλησης (673 kB)

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για Υπηρεσίες απολύμανσης αιθουσών που θα χρησιμοποιηθούν για τις εξετάσεις των φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη

Σχετικά αρχεία Πλήρες κείμενο Πρόσκλησης (με ΑΔΑΜ) (237 kB)

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Σχετικά αρχεία Πλήρες κείμενο Πρόσκλησης (με ΑΔΑΜ) (273 kB)

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για Υπηρεσίες απολύμανσης – μικροβιοκτονίας σε επιλεγμένους χώρους των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη και Φλώρινα

Σχετικά αρχεία Πλήρες κείμενο Πρόσκλησης (με ΑΔΑΜ) (247 kB)

Συμπληρωματικά στοιχεία για το διαγωνισμό του έργου: “Διαμόρφωση τμήματος ισογείου νέου Διοικητηρίου σε χώρους γραφείων”

Σχετικά αρχεία ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (193 kB) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΜΗ (222 kB)

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για αποκατάσταση βλάβης, συντήρηση και ρύθμιση συγκροτήματος λεβήτων-καυστήρων στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης

Σχετικά αρχεία Πλήρες κείμενο Πρόσκλησης (με ΑΔΑΜ) (247 kB)

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για μεταποίηση τηβέννων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη μορφή των τηβέννων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Σχετικά αρχεία Πλήρες κείμενο Πρόσκλησης (με ΑΔΑΜ) (522 kB)

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: παροχή υπηρεσιών υδραυλικού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη Κοζάνη από 01-06-2020 έως 30-11-2020

Σχετικά αρχεία Πλήρες κείμενο Πρόσκλησης (με ΑΔΑΜ) (278 kB)

Περιληπτική διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «Διαμόρφωση τμήματος ισογείου νέου διοικητηρίου σε χώρους γραφείων»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του...   Περισσότερα

3η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατεπείγουσα προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών (covid- 19) του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας

Σχετικά αρχεία Πλήρες κείμενο Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 6169/21-05-2020 (με ΑΔΑΜ) (331 kB)ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (18 kB)ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (25 kB)

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση