Αποφάσεις Πρυτανικού Συμβουλίου

Αποφάσεις 15ης συνεδρίασης

Σχετικά αρχεία 15 Συν_ΣΤ01_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Μεταφορά αδειών_signed (148 kB)15 Συν_ΣΤ02_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Τμήμα ΜΟΔΙΠ_signed (148 kB)15 Συν_ΣΤ03_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Επιτροπή εξ αποστάσεως_6ΣΞ9469Β7Κ-6ΚΟ (118 kB)15 Συν_Δ01_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Επικαιροποίηση τοποθετήσεων_ορθό_ΩΑΖ4469Β7Κ-6ΜΚ (125 kB)15 Συν_Κ01_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Παραχώρηση γραφείου_signed (147 kB)

Αποφάσεις 14ης συνεδρίασης

Σχετικά αρχεία 14 Συν_Κ01_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Πληρωμή εκτάκτων_407_6ΙΡΛ469Β7Κ-Ε51 (121 kB)14 Συν_Κ02_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Πληρωμή εκτάκτων_ακαδ υποτρόφων_9ΠΖ8469Β7Κ-Η6Π (120 kB)14 Συν_Κ03_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Στεγαστικό επίδομα_9Ι2Κ469Β7Κ-6ΝΧ (120 kB)14 Συν_Β01_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Δαπανη εξοπλισμού για εξ αποστάσεως_ορθό9ΞΔΧ469Β7Κ-ΛΘΥ (124 kB)

Αποφάσεις 13ης συνεδρίασης

Σχετικά αρχεία 13 Συν_Β5_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Παράταση Στεφανίδης_ΨΣ89469Β7Κ-ΟΨΔ (122 kB)13 Συν_Β6_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Αμοιβή αναδόχου_Ω30Λ469Β7Κ-ΔΕ2 (123 kB)13 Συν_Γ1_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Μνημόνιο ΤΗΜΕΝΟΣ_signed (148 kB)13 Συν_Δ1_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Τοποθέτηση μετά από μετάταξη_ΩΔΜ2469Β7Κ-Ι3Λ (207 kB)13 Συν_Δ2_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Αρμοδιότητες γραφείου κίνησης_signed...   Περισσότερα

Αποφάσεις 12ης συνεδρίασης

Σχετικά αρχεία 12 Συν_K01_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Συγκρότηση επιτροπής Erasmus_Ω1Λ6469Β7Κ-ΙΤΖ (118 kB)12 Συν_Β01_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Χρηματοδότηση συνεδρίου_ΨΠΚ5469Β7Κ-6ΞΤ (118 kB)12 Συν_Β03_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Πληρωμή δικαιούχων_68ΔΠ469Β7Κ-Σ0Ν (122 kB)12 Συν_Γ01_Απόσπασμα_ΕΞΕ_ακαδημαϊκό ημερολόγιο_signed (159 kB)12 Συν_Γ02_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Μνημόνιο Sofia_ST Kliment_signed (178...   Περισσότερα

Αποφάσεις 11ης συνεδρίασης

Σχετικά αρχεία 11 Συν_Β01_Απόσπασμα_ΕΞΕ_HAICTA2020_68Λ2469Β7Κ-9ΓΜ (121 kB)11 Συν_Γ01_Απόσπασμα_ΕΞΕ_New Bulgarian University_signed (175 kB)11 Συν_Γ02_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Plovdiv_signed (210 kB)11 Συν_Γ03_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Κομπατσιάρη Α.Ε._signed (147 kB)11 Συν_Δ01_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Υπεύθυνοι ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΚΕ_Signed (149 kB)11 Συν_Δ02_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Μετάταξη...   Περισσότερα

Αποφάσεις 10ης συνεδρίασης

Σχετικά αρχεία 10 Συν_Α02_Απόσπασμα_ΕΞΕ_ΣΒΑΚ_signed (147 kB)10 Συν_Β01_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Καύσιμα_Κοζάνη_ΩΚΙ4469Β7Κ-Ν30 (146 kB)10 Συν_Β02_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Καύσιμα_Φλώρινα_ΨΘΧΖ469Β7Κ-ΙΩΣ (147 kB)10 Συν_Β03_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Κυλικεία ΤΜΜ_ΤΗΜΜΥ_Ω7Ε4469Β7Κ-6ΘΗ (149 kB)10 Συν_Γ01_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Kragujevac_signed (191 kB)10 Συν_Γ02_Απόσπασμα_ΕΞΕ_ΤΕΨΜ-Γαλλικό Ινστιτούτο_signed (178 kB)10 Συν_Δ01_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Αίτημα...   Περισσότερα

Αποφάσεις 9ης συνεδρίασης

Σχετικά αρχεία 9 Συν_Β3_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Γραφείο κίνησης_signed (142 kB)9 Συν_Β1_Απόφαση_ΕΞΕ_Κενές οργανικές_κινητικότητα_ΨΥ4Ν469Β7Κ-ΥΚΒ (160 kB)9 Συν_Β2_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Τμήμα Νομικό_signed (146 kB)

Αποφάσεις 8ης συνεδρίασης

Σχετικά αρχεία 8 Συν_Β1_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Σίτιση Φλώρινα ΣΚΤ_ΣΚΑΕ_signed (376 kB)8 Συν_Β2_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Σίτιση Κοζάνη ΠΣ_signed (327 kB)8 Συν_Β3_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Στέγαση ΤΕΕΤ_signed (142 kB)8 Συν_Β4_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Στέγαση σοβαρές παθήσεις_signed (142 kB)8 Συν_Β5_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Σίτιση πρώην...   Περισσότερα

Αποφάσεις 7ης συνεδρίασης

Σχετικά αρχεία 7 Συν_Επιστολή προς ξενοδοχεία_signed (140 kB)7 Συν_Τοποθετήσεις διοικητικού προσωπικού_signed (161 kB)Συν 7_15_ΕΗ2_Απόφαση_ΕΞΕ_Γραμματέας ΕΜΣ (145 kB)

Αποφάσεις 6ης συνεδρίασης

Σχετικά αρχεία 6 Συν_Τοποθετήσεις διοικητικού προσωπικού_ΨΒΥΠ469Β7Κ-Ι75 (218 kB)6 Συν_Δωρεάν σίτιση_signed (201 kB)

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση