Αποφάσεις Πρυτανικού Συμβουλίου

Αποφάσεις 7ης συνεδρίασης

Σχετικά αρχεία 7 Συν_Επιστολή προς ξενοδοχεία_signed (140 kB)7 Συν_Τοποθετήσεις διοικητικού προσωπικού_signed (161 kB)Συν 7_15_ΕΗ2_Απόφαση_ΕΞΕ_Γραμματέας ΕΜΣ (145 kB)

Αποφάσεις 6ης συνεδρίασης

Σχετικά αρχεία 6 Συν_Τοποθετήσεις διοικητικού προσωπικού_ΨΒΥΠ469Β7Κ-Ι75 (218 kB)6 Συν_Δωρεάν σίτιση_signed (201 kB)

Αποφάσεις 4ης συνεδρίασης

Σχετικά αρχεία 4 Συν_ΣΤ αναμόρφωση προϋπολογισμού (127 kB)4 Συν_Χορήγηση κωδικού ΔΙΑΥΓΕΙΑ_signed (203 kB)4 Συν_Χορήγηση κωδικών ΙΚΑ_signed (209 kB)

Αποφάσεις 2ης συνεδρίασης

Σχετικά αρχεία 2 Συν_Διαχείριση αρχείων καταργηθέντων τμημάτων_signed (237 kB)2 Συν_Διαχείριση χώρων-κτιρίων σχολών_signed (219 kB)Συν 2_Β1_α_Προσωρινές τοποθετήσεις διοικητικών (181 kB)Συν 2_Β1_β_Προσωρινές τοποθετήσεις (181 kB)Συν 2_ΕΗ1_Εξουσιόδοτηση...   Περισσότερα

Αποφάσεις 1ης συνεδρίασης

Σχετικά αρχεία 1 Συν_Δ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 (129 kB)Συν 1_Β4_Προσωρινές τοποθετήσεις διοικητικών (125 kB)

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση