Αποφάσεις Πρυτανικού Συμβουλίου

Αποφάσεις 10ης συνεδρίασης

Σχετικά αρχεία 10 Συν_Α02_Απόσπασμα_ΕΞΕ_ΣΒΑΚ_signed (147 kB)10 Συν_Β01_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Καύσιμα_Κοζάνη_ΩΚΙ4469Β7Κ-Ν30 (146 kB)10 Συν_Β02_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Καύσιμα_Φλώρινα_ΨΘΧΖ469Β7Κ-ΙΩΣ (147 kB)10 Συν_Β03_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Κυλικεία ΤΜΜ_ΤΗΜΜΥ_Ω7Ε4469Β7Κ-6ΘΗ (149 kB)10 Συν_Γ01_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Kragujevac_signed (191 kB)10 Συν_Γ02_Απόσπασμα_ΕΞΕ_ΤΕΨΜ-Γαλλικό Ινστιτούτο_signed (178 kB)10 Συν_Δ01_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Αίτημα...   Περισσότερα

Αποφάσεις 9ης συνεδρίασης

Σχετικά αρχεία 9 Συν_Β3_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Γραφείο κίνησης_signed (142 kB)9 Συν_Β1_Απόφαση_ΕΞΕ_Κενές οργανικές_κινητικότητα_ΨΥ4Ν469Β7Κ-ΥΚΒ (160 kB)9 Συν_Β2_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Τμήμα Νομικό_signed (146 kB)

Αποφάσεις 8ης συνεδρίασης

Σχετικά αρχεία 8 Συν_Β1_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Σίτιση Φλώρινα ΣΚΤ_ΣΚΑΕ_signed (376 kB)8 Συν_Β2_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Σίτιση Κοζάνη ΠΣ_signed (327 kB)8 Συν_Β3_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Στέγαση ΤΕΕΤ_signed (142 kB)8 Συν_Β4_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Στέγαση σοβαρές παθήσεις_signed (142 kB)8 Συν_Β5_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Σίτιση πρώην...   Περισσότερα

Αποφάσεις 7ης συνεδρίασης

Σχετικά αρχεία 7 Συν_Επιστολή προς ξενοδοχεία_signed (140 kB)7 Συν_Τοποθετήσεις διοικητικού προσωπικού_signed (161 kB)Συν 7_15_ΕΗ2_Απόφαση_ΕΞΕ_Γραμματέας ΕΜΣ (145 kB)

Αποφάσεις 6ης συνεδρίασης

Σχετικά αρχεία 6 Συν_Τοποθετήσεις διοικητικού προσωπικού_ΨΒΥΠ469Β7Κ-Ι75 (218 kB)6 Συν_Δωρεάν σίτιση_signed (201 kB)

Αποφάσεις 4ης συνεδρίασης

Σχετικά αρχεία 4 Συν_ΣΤ αναμόρφωση προϋπολογισμού (127 kB)4 Συν_Χορήγηση κωδικού ΔΙΑΥΓΕΙΑ_signed (203 kB)4 Συν_Χορήγηση κωδικών ΙΚΑ_signed (209 kB)

Αποφάσεις 2ης συνεδρίασης

Σχετικά αρχεία 2 Συν_Διαχείριση αρχείων καταργηθέντων τμημάτων_signed (237 kB)2 Συν_Διαχείριση χώρων-κτιρίων σχολών_signed (219 kB)Συν 2_Β1_α_Προσωρινές τοποθετήσεις διοικητικών (181 kB)Συν 2_Β1_β_Προσωρινές τοποθετήσεις (181 kB)Συν 2_ΕΗ1_Εξουσιόδοτηση...   Περισσότερα

Αποφάσεις 1ης συνεδρίασης

Σχετικά αρχεία 1 Συν_Δ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 (129 kB)Συν 1_Β4_Προσωρινές τοποθετήσεις διοικητικών (125 kB)

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση