Αποτελέσματα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο: «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλώρινα»

Σας ενημερώνουμε ότι, κατά τη συνεδρίαση της Συγκλήτου 96/03-10-2019 του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  και με την απόφαση 1241/16-10-2019 με ΑΔΑ : Ψ3ΝΓ469Β7Κ-ΨΙ0, εγκρίθηκαν τα Πρακτικά του Σύνθετου Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ.

Στο διαγωνισμό υπήρξαν εξήντα έξι συμμετοχές και τα αποτελέσματα είναι:

Απονομή του Α’ ΒΡΑΒΕΙΟΥ στη μελέτη με κωδικό αριθμό SM00000008 των μελετητών:

α) Δημήτριος Γιαννίτσης,  Αρχιτέκτων με ποσοστό συμμετοχής 49%
β) Σπυρίδων Κακαβάς,  Αρχιτέκτων με ποσοστό συμμετοχής 49%
γ) Αντώνης Τακάσης, Πολιτικός Μηχανικός με ποσοστό συμμετοχής 1%
δ) INSTAllations ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΚΕ, Μηχανολόγος Μηχανικός με ποσοστό συμμετοχής 1%

Πινακίδα 1


Πινακίδα 2


Την εξαγορά ισοτίμως των μελετών με κωδικούς αριθμούς:

α) 40803791ΙΒ

των μελετητών Τριανταφύλου Ιφιγένεια με ποσοστό 50%, Τριανταφύλου Δημήτρης με ποσοστό 50%

Πινακίδα 1


β) Α560832Η10

των μελετητών Χατζηνικολάου Ελένη με ποσοστό 67%, Ψαθίτη Χρυστάλα με ποσοστό 33%

Πινακίδα 1


Πινακίδα 2α


Πινακίδα 2β


γ) 18080204ΑΚ

των μελετητών IND International Design με ποσοστό 90%, GOGAITE INGENIEROS CONSULTORES SLP με ποσοστό 5%, Φώτιο Σπύρου με ποσοστό 5%

Πινακίδα 1


Πινακίδα 2


© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση