Απόφαση έγκρισης κατάταξης δικαιούχων για στέγαση πρωτοετών φοιτητών Τμήματος ΕΕΤΦ, ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

Η Διοικούσα Επιτροπή στη συνεδρίασή της με περιφορά αριθμ. 241/24-10-2014 ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Εφορείας Φοιτητικών Εστιών, για τη στέγαση πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων έγινε με βάση το άρθρο 4 παρ. 2, 5 και το άρθρο 6 του εσωτερικού κανονισμού των φοιτητικών εστιών.

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση