Απόφαση έγκρισης κατάταξης δικαιούχων για στέγαση πρωτοετών φοιτητών Τμημάτων Παιδαγωγικής Σχολής, ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

Η Διοικούσα Επιτροπή στη συνεδρίασή της με αριθμ. 239/10-10-2014 ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Εφορείας Φοιτητικών Εστιών, για τη στέγαση πρωτοετών φοιτητών των Τμημάτων της Παιδαγωγικής Σχολής, ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων έγινε με βάση το άρθρο 4 παρ. 2, 5 και το άρθρο 6 του εσωτερικού κανονισμού των φοιτητικών εστιών.

Για να δείτε την τελική εγκεκριμένη κατάταξη των δικαιούχων και των αναπληρωματικών, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο.

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση