Απαραίτητα έγγραφα έναρξης πρακτικής άσκησης μετά το 1935/TB 20-5-2020

Δ1. Αίτηση για Π.Α.

 1. Για για να κατεβάσετε την Αίτηση για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  πατήστε εδώ 
  • Πατήστε εδώ για να δείτε το πρότυπο συμπλήρωσης του εγγράφου
 1. Για για να κατεβάσετε την Αίτηση για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοποικονομικής  πατήστε εδώ 
  • Πατήστε εδώ για να δείτε το πρότυπο συμπλήρωσης του εγγράφου
 1. Για για να κατεβάσετε την Αίτηση για το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών πατήστε εδώ 
  • Πατήστε εδώ για να δείτε το πρότυπο συμπλήρωσης του εγγράφου
 1. Για για να κατεβάσετε την Αίτηση για το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων πατήστε εδώ 
  • Πατήστε εδώ για να δείτε το πρότυπο συμπλήρωσης του εγγράφου
 1. Για για να κατεβάσετε την Αίτηση για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών  πατήστε εδώ 
  • Πατήστε εδώ για να δείτε το πρότυπο συμπλήρωσης του εγγράφου
 1. Για για να κατεβάσετε την Αίτηση για το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων  πατήστε εδώ 
  • Πατήστε εδώ για να δείτε το πρότυπο συμπλήρωσης του εγγράφου
 1. Για για να κατεβάσετε την Αίτηση για το Τμήμα Χημικών Μηχανικών  πατήστε εδώ 
  • Πατήστε εδώ για να δείτε το πρότυπο συμπλήρωσης του εγγράφου

 

Δ.2. Βεβαίωση Φορέα Απασχόλησης για Έναρξη Π.Α

Το Έγγραφο Βεβαίωση Απασχόλησης είναι το ίδιο για όλα τα Τμήματα (Κοζάνης). Για να κατεβάσετε τη Βεβαίωση Φορέα Απασχόλησης πατήστε εδώ
Πατήστε εδώ για να δείτε το πρότυπο συμπλήρωσης του εγγράφου 

 

Δ.3. Ειδική Σύμβαση Εργασίας

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

 1. Για για να κατεβάσετε την Ειδική Σύμβαση Εργασίας για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  πατήστε εδώ 
  • Πατήστε εδώ για να δείτε το πρότυπο συμπλήρωσης του εγγράφου
 1. Για για να κατεβάσετε την Ειδική Σύμβαση Εργασίας για το Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοποικονομικής  πατήστε εδώ 
  • Πατήστε εδώ για να δείτε το πρότυπο συμπλήρωσης του εγγράφου
 1. Για για να κατεβάσετε την Ειδική Σύμβαση Εργασίας για το Τμήμα: Μηχανολόγων Μηχανικών πατήστε εδώ 
  • Πατήστε εδώ για να δείτε το πρότυπο συμπλήρωσης του εγγράφου
 1. Για για να κατεβάσετε την Ειδική Σύμβαση Εργασίας για το Τμήμα:Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων πατήστε εδώ 
  • Πατήστε εδώ για να δείτε το πρότυπο συμπλήρωσης του εγγράφου
 1. Για για να κατεβάσετε την Ειδική Σύμβαση Εργασίας για το Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών  πατήστε εδώ 
  • Πατήστε εδώ για να δείτε το πρότυπο συμπλήρωσης του εγγράφου
 1. Για για να κατεβάσετε την Ειδική Σύμβαση Εργασίας για το Τμήμα: Μηχανικών Ορυκτών Πόρων  πατήστε εδώ 
  • Πατήστε εδώ για να δείτε το πρότυπο συμπλήρωσης του εγγράφου
 1. Για για να κατεβάσετε την Ειδική Σύμβαση Εργασίας για το Τμήμα: Χημικών Μηχανικών  πατήστε εδώ 
  • Πατήστε εδώ για να δείτε το πρότυπο συμπλήρωσης του εγγράφου

 

Δ.4.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  ( DPO)

Δ.4.1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Σε συμμόρφωση προς τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων.

ΠΡΟΣΟΧΗ το έγγραφο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ που αφορά στον ασκούμενο  είναι ίδιο έντυπο για όλα τα Τμήματα του π. ΤΕΙ και το  ΠΔΜ ενώ η συμπλήρωση και η κατάθεσή του μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά είναι υποχρεωτική    .Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ

 • Πατήστε εδώ υπάρχει πρότυπο για διευκόλυνση της συμπλήρωσης του εγγράφου

Δ.4.2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Σε συμμόρφωση προς τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων

ΠΡΟΣΟΧΗ το έγγραφο της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ που αφορά στο Φορέα Πρακτικής Άσκησης είναι ίδιο έντυπο για όλα τα Τμήματα του π. ΤΕΙ και το  ΠΔΜ ενώ η συμπλήρωση και η κατάθεσή του μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά είναι υποχρεωτική  . Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ

 • Πατήστε εδώ υπάρχει πρότυπο για διευκόλυνση της συμπλήρωσης του εγγράφου

 

Δ.5. Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Π.Α.

Το Έγγραφο Βεβαίωση Ολοκλήρωσης είναι το ίδιο για όλα τα Τμήματα (Κοζάνης).

Για να κατεβάσετε τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης  πατήστε εδώ
Πατήστε εδώ για να δείτε το πρότυπο συμπλήρωσης του εγγράφου

 

Δ.6. Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης

Μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστολής και λήψης των εγγράφων, οι φοιτητές θα παραλαμβάνουν από τα Γραφεία Π.Α. το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης  ταχυδρομικά.

 

Δ.7.  ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ

Συμπληρώνεται και κατατίθεται υποχρεωτικά μόνον για τους φοιτητές των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων

Για για να κατεβάσετε την Τεχνική Έκθεση για το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών πατήστε εδώ
Πατήστε εδώ για να δείτε το πρότυπο συμπλήρωσης του εγγράφου

Για να κατεβάσετε την Τεχνική Έκθεση για το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων πατήστε εδώ
Πατήστε εδώ για να δείτε το πρότυπο συμπλήρωσης του εγγράφου

 

Δ.8. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020

 1. ΣΔΟ – ΣΤΕΦ ΑΠΟ 1-10-2019 ΜΕΧΡΙ  31-12-2019
  Για να δείτε την Κατάσταση των ΑΜ των Φοιτητών των Τμημάτων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και της  Πολυτεχνικής Σχολής
  PERIPT. STEF-SDO OKT 2019.pdf
  PERIPT. STEF-SDO NOE 2019.pdf
  PERIPT. STEF-SDO DEK 2019.pdf
 2. ΣΔΟ – ΣΤΕΦ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ – ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020 ΑΠΟ 1-1-2020 ΜΕΧΡΙ 31-3-2020
  Για να δείτε την Κατάσταση των ΑΜ των Φοιτητών των Τμημάτων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και της  Πολυτεχνικής Σχολής
  PERIPT. STEF-SDO IAN 2020.pdf
  PERIPT. STEF-SDO FEB 2020.pdf
  PERIPT. STEF-SDO MARS 2020.pdf
 1. ΣΔΟ –ΣΤΕΦ ΕΑΡΙΝΟ 2019-2020 ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΞΕΚΙΝΟΥΣΑΝ ΠΑ ΑΠΌ 1-4-2020 ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΑ ΑΠΟ 1-6-2020
  Για να δείτε την Κατάσταση των ΑΜ των Φοιτητών των Τμημάτων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και της   Πολυτεχνικής Σχολής
  PERIPT. STEF-SDO APRILIOS 2020.pdf

Δ.9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Πληροφορίες, διευκρινήσεις και όλη η διαχείριση των εγγράφων Π.Α. για κάθε περίπτωση θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του τμήματος Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας practice@uowm.gr, «προκειμένου να τηρηθούν οι κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζόμενους».

Τα έντυπα ολοκλήρωσης της Π.Α. θα στέλνονται ταχυδρομικά ή με κούριερ στα  κατά τόπους Γραφεία Πρακτικής Άσκησης.

Αιτήσεις σε κάθε περίπτωση για τα την Π.Α. μέσω ΟΑΕΔ θα γίνονται δεκτές από 22-5-2020 και στο εξής.

Για την Πρακτική Άσκηση που πραγματοποιείται μέσω  του προγράμματος ΕΣΠΑ, οι φοιτητές θα επικοινωνούν με τα κατά τόπους Γραφεία Πρακτικής  ΕΣΠΑ.

Δ.10. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Οι φοιτητές  σε κάθε περίπτωση ολοκλήρωσης της Π.Α. θα πρέπει να καταθέτουν ταχυδρομικά ή με  κούριερ στο Τμήμα Πρακτικής Άσκησης του ΠΔΜ στην Κοζάνη τα παρακάτω έγγραφα:

 1. Το έντυπο της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Π.Α. με την πραγματική ημερομηνία λήξης της Π.Α.
 2. Τη βεβαίωση ενσήμων από το ΕΦΚΑ( ΙΚΑ) για το ανάλογο διάστημα της ΠΑ. ( διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ-  e- ΕΦΚΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)
 3. Το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Φοιτητή και το Φορέα Απασχόλησης για το ανάλογο διάστημα της ΠΑ
 4. Την Τεχνική Έκθεση στις περιπτώσεις του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχ/κων &  και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. Κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ. και Κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Τα έγγραφα και οι καταστάσεις των Τμημάτων  ανά Α.Μ. που αναφέρονται  παραπάνω αφορούν στα Τμήματα της Κοζάνη. Οι Φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στα αρμόδια κατά τόπους Γραφεία Πρακτικής Άσκησης :

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ για την Π.Α. των Τμημάτων του π. ΤΕΙ – ΟΑΕΔ- ΕΣΠΑ-ERASMUS

ΚΟΖΑΝΗ

Κωνσταντινίδου Αναστασία: Προϊστάμενη Τμήματος Σπουδών Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας, Υπεύθυνη για τα Τμήματα του π. ΤΕΙ Δ.Μ. στην Κοζάνη  μέσω ΟΑΕΔ
Τηλέφωνο: 2461068061, 2461068062
E-mail: practice@uowm.gr

Γιαννάκης Κωνσταντίνος: Υπεύθυνος για τα Τμήματα του π. ΤΕΙ Δ.Μ. στην Κοζάνη  μέσω  ΕΣΠΑ
Τηλέφωνο: 2461068064
E-mail: praktiki@uowm.gr

ΦΛΩΡΙΝΑ

Χαλβατζή Ευτυχία,  Υπεύθυνη για το Τμήμα του π. ΤΕΙ Δ.Μ  μέσω ΟΑΕΔ Τηλ. 2385054620
E-mail: echalvatzi@uowm.gr

Στεφανής Φώτιος, Υπεύθυνος για το Τμήμα του π. ΤΕΙ ΔΜ  μέσω ΕΣΠΑ Τηλ. 2385045063
Ε-mail: praktiki-florinas@florina.teiwm.gr

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Σαλασίδου Δέσποινα, Υπεύθυνη για τα Τμήματα  του π. ΤΕΙ Δ.Μ  μέσω ΟΑΕΔ Τηλ. 2467087180
Ε-mail: dsalasidou@uowm.gr

Δαρβίδου Κωνσταντία, Υπεύθυνη για τα Τμήματα  του π. ΤΕΙ Δ.Μ.  μέσω ΕΣΠΑ Τηλ. 24670 87181
Ε-mail: darvidou@kastoria.teiwm.gr

ΓΡΕΒΕΝΑ

Κωδωνάς Αλέξανδρος: Υπεύθυνος για το Τμήμα του π. ΤΕΙ ΔΜ  μέσω ΟΑΕΔ Τηλ. 2462061607
E-mail:  ba@uowm.gr

Τεστέμπαση Σοφία: Υπεύθυνη για το Τμήμα του π. ΤΕΙ ΔΜ μέσω ΕΣΠΑ Τηλ. 2462061616
Ε-mail: pgteiwm@gmail.com

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

Τσιμπραϊλίδου Παναγιώτα, Υπεύθυνη το Τμήμα του π. ΤΕΙ ΔΜ  μέσω ΟΑΕΔ Τηλ. 2463055303
E-mail: ptsimprailidou@uowm.gr

Λαζαρίδου Ερμίνα, Υπεύθυνη για το Τμήμα του π. ΤΕΙ ΔΜ  . μέσω ΕΣΠΑ Τηλ. 2463055303
Ε-mail: praktiki-maia@teiwm.gr

Πρακτική Άσκηση μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+

Μπουκουβάλα Ευαγγελία, Υπεύθυνη Κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση
Τηλ.24610-68065
Email: erasmus@uowm.gr & int.relations@uowm.gr

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση