Ανασυγκρότηση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, λόγω παραιτήσεων μελών της

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση