Αναγγελία βλαβών – Τεχνικών εργασιών

Δημιουργήθηκε και είναι σε λειτουργία σύστημα αιτημάτων για βλάβες, δυσλειτουργίες , συντηρήσεις και γενικότερα προβλήματα τεχνικής φύσεως.

Το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης εργασιών (ticketing) βρίσκετε στο σύνδεσμο: https://service.uowm.gr

Παρακαλούμε για οποιοδήποτε αίτημα, να συμπληρώνετε τα λιγοστά αλλά απαραίτητα πεδία στη φόρμα του συστήματος. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τις Οδηγίες καταχώρησης αιτήματος: https://noc.uowm.gr/www/ticketinghelp/

Τα αιτήματα υποχρεωτικά πρέπει να καταγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης εργασιών (ticketing) 

Αιτήματα τηλεφωνικά ή προφορικά δεν θα μπορούν να αξιολογηθούν και να προγραμματιστούν συνεπώς δεν θα υλοποιούνται.

Μετάβαση στην εφαρμογή: https://service.uowm.gr

 

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση