Ανακοίνωση σχετικά με τη σίτιση των φοιτητών. Κριτήρια επιλογής δικαιούχων

Με αφορμή ενοχλήσεις της Διοίκησης του Πανεπιστημίου σχετικά με το θέμα της σίτισης των φοιτητών, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

  1. Ο αριθμός των σιτιζομένων φοιτητών προσδιορίζεται με βάση τις ετήσιες χορηγούμενες πιστώσεις για σίτιση από το Υπουργείο Παιδείας.
  2. Το ύψος του ποσού ανά άτομο καθορίζεται με την ΚΥΑ Φ547452/Β3/2007 (ΦΕΚ τ.Β’ 836/30-5-2007).
  3. Τα κριτήρια με βάση τα οποία κάποιος εμπίπτει στους δικαιούχους καθορίζονται από την αριθμ. Φ5/68535/Β3/2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ τ.Β’ 1965/18-6-2012).

Κατά συνέπεια, το Πανεπιστήμιο δεν έχει καμία αρμοδιότητα όσον αφορά τον αριθμό των δικαιούχων και τα κριτήρια επιλογής.

Για να διασφαλιστεί η ομαλή ροή της σίτισης των δικαιούχων, υποβάλλονται σχετικές αιτήσεις σε τακτές ημερομηνίες. Ήδη υπάρχει προθεσμία μέχρι την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014 για την υποβολή τους. Μετά την ημερομηνία αυτή θα προκύψει ο κατάλογος δικαιούχων, οι οποίοι θα είναι εκείνοι που θα κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να σημειώσουν ότι η 7/10/2014 είναι «η τελική ημερομηνία αιτήσεων».

 

Με εντολή Προέδρου Δ.Ε.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Θωμάς Μπελιάς

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση