Ανακοίνωση σχετικά με τη χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος

Σχετικά με τη χορήγηση του Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία αποστολής των δικαιολογητικών στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) για τη χορήγηση του, θα πρέπει οι φοιτητές να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά μέχρι 01 Ιουλίου 2015 (η τελευταία ημερομηνία υποβολής φορολογικών δηλώσεων είναι η 30η Ιουνίου 2015). Μεταξύ των δικαιολογητικών είναι και το εκκαθαριστικό της εφορίας για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2014 και δηλώθηκαν το οικονομικό έτος 2015.

Σε περίπτωση που υπάρξει παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, με νεότερη ανακοίνωση θα υπάρξει παράταση και στην υποβολή δικαιολογητικών για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση