Ανακοίνωση προς τους πρωτοετείς φοιτητές που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και τους πρωτοετείς φοιτητές των περιοχών Δυτ. Αττικής και της Κω που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές για υποβολή αίτηση και δικαιολογητικών για δωρεάν σίτιση το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Στο διάστημα από 18–26 Οκτωβρίου 2018, όσοι εκ των πρωτοετών φοιτητών της ειδικής κατηγορίας ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (5%) και της ειδικής κατηγορίας πρωτοετών φοιτητών των περιοχών Δυτ. Αττικής και της Κω που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές ενδιαφέρονται να σιτίζονται δωρεάν το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας https://web.uowm.gr/applications. Συγκεκριμένα: α) η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ξεκινάει στις 18 Οκτωβρίου 2018 και ολοκληρώνεται στις 26 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 24:00 και β) η υποβολή των δικαιολογητικών μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση ξεκινάει στις 18 Οκτωβρίου 2018 και ολοκληρώνεται στις 27 Οκτωβρίου 2018.

Για την πρόσβασή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι ενδιαφερόμενοι θα χρησιμοποιήσουν τον Ιδρυματικό τους Λογαριασμό, αφού πρώτα εγγραφούν στο Τμήμα εισαγωγής τους.

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση