Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση μέσω του προγράμματος Erasmus+

erasmus-logoΤο Γραφείο ∆ιεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανακοινώνει ότι οι φοιτητές/τριες του Π∆Μ που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus για πρακτική άσκηση, κατά το ακαδ. έτος 2014-15, θα πρέπει να υποβάλλουν στους Ακαδ. Υπεύθυνους των Τμημάτων τους αίτηση  συμμετοχής στους στο πρόγραμμα συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. την Επιστολή Αποδοχής (letter of acceptance) του φορέα υποδοχής
  2. Αναλυτική Βαθμολογία
  3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου (Μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές)
  4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος (Μόνο για υποψήφιους διδάκτορες)
  5. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  6. Αντίγραφο (μη επικυρωμένο) του πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας που να αφορά τη γλώσσα εργασίας του Φορέα Υποδοχής.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Γραφείου ∆ιεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: http://www.uowm.gr/administration/services/intrelations/erasmus

Χριστίνα Πεταλωτή
Υπευθ. Γραφείου ∆ιεθνών
Σχέσεων & Ευρωπαϊκών
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση