Ανακοίνωση για Πρακτική Άσκηση σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης του εξωτερικού

Υπενθυμίζεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του ΠΔΜ, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus+, ότι κατά την αναζήτηση του φορέα εκπόνησης πρακτικής άσκησης, μπορούν να απευθύνονται και σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης του εξωτερικού (συνεργαζόμενα ή μη).

Επιπρόσθετα, το ΠΔΜ μέσω των συμφωνιών του με άλλα Ιδρύματα έχει εξασφαλίσει τις ακόλουθες θέσεις για πρακτική άσκηση:

ΙΔΡΥΜΑ/ΧΩΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Un. Istanbul
Τουρκία
Engineering and engineering trades Προπτυχιακό 3
Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 2
Comenious University in Bratislava
Σλοβακία
Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 1
Uludag University
Τουρκία
Teacher training Προπτυχιακό/Μεταπτυχιακό

Προκειμένου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να γίνουν δεκτοί για πρακτική άσκηση σε κάποιο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης του εξωτερικού, αιτούνται απευθείας στο Ίδρυμα Υποδοχής και εφόσον γίνουν δεκτοί επικοινωνούν με το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων για τις περαιτέρω ενέργειες.

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση