Ακύρωση της προκήρυξης 1 θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την ακύρωση της προκήρυξης αριθμ. 617/23-10-2014 μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα Υπολογιστών», η οποία δημοσιεύτηκε στις 25-10-2014 στις εφημερίδες «Ελεύθερος Τύπος» και «Αυγή».

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση