Ακύρωση και επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού 1/2015

Ανακοινώνεται ότι η Σύγκλητος του Ιδρύματός, στη συνεδρία της αριθμός 2/24-4-2015, αποφάσισε την ακύρωση του διαγωνισμού 1/2015 για την καθαριότητα των κτιρίων του Πανεπιστημίου στη Φλώρινα και την επαναπροκήρυξή του με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο. Εντός της επόμενης εβδομάδας θα αναρτηθεί η νέα διακήρυξη.

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση