Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης

Όσοι από τους φοιτητές είναι ασφαλισμένοι στο Πανεπιστήμιο και επιθυμούν να ταξιδέψουν σε μια ευρωπαϊκή χώρα, η Φοιτητική Μέριμνα τους εκδίδει ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης. Η κάρτα ισχύει για ένα έτος.

Αίτηση για ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης

  1. Αίτηση 1
  2. Αίτηση 2

Δικαιολογητικά ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης

  1. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήρι
  2. ΑΜΚΑ
  3. ΑΦΜ
  4. Βεβαίωση Γραμματείας του Τμήματος ότι είναι φοιτητές

© 2016 uowm.gr