Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Η Φοιτητική Μέριμνα ασχολείται με τις βασικές διευκολύνσεις (παροχές) στους φοιτητές όπως τη σίτιση, τη στέγαση, την υγειονομική περίθαλψη, τις υποτροφίες κ.α. Η υπηρεσία αυτή μεριμνά για την ποιότητα διαβίωσης των φοιτητών.  Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες της φοιτητικής μέριμνας αναφέρονται παρακάτω:

 1. Ενημέρωση φοιτητών σχετικά με την παροχή δωρεάν σίτισης και στέγασης.
 2. Έλεγχος δικαιολογητικών, διαδικασίες κατάρτισης πινάκων και οριστικοποίησή τους για τη χορήγηση δωρεάν σίτισης και στέγασης.
 3. Έγκαιρη ενημέρωση φοιτητών σχετικά με τις απαιτούμενες διαδικασίες και προθεσμίες για τη χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος.
 4. Συγκέντρωση συμπληρωματικών δικαιολογητικών, έλεγχος ακαδημαϊκού κριτηρίου, αξιολόγηση των αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, έγκριση ή απόρριψη αιτήσεων, αποστολή εγκεκριμένων καταστάσεων με τους δικαιούχους στην Οικονομική Υπηρεσία για πληρωμή.
 5. Παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ και μόνιμο διοικητικό προσωπικό (έκδοση βεβαίωσης εργοδότη).
 6. Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.) στους δικαιούχους φοιτητές μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ανασφάλιστων Πολιτών που τηρεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
 7. Ενημέρωση των Γραμματειών και των Σχολών σχετικά με προκηρύξεις υποτροφιών, κληροδοτημάτων, σεμιναρίων και βραβείων για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές.
 8. Συγκέντρωση νομοθεσίας και αποφάσεων που αναφέρεται σε θέματα φοιτητικής μέριμνας.
 9. Παρακολούθηση και υλοποίηση των αποφάσεων της Συγκλήτου στα θέματα φοιτητικής μέριμνας: όπως: αποφάσεις για ανταποδοτικές υποτροφίες.
 10. Παρακολούθηση και επικαιροποίηση του ιστοτόπου για θέματα φοιτητικής μέριμνας.
 11. Γραμματειακή υποστήριξη των επιμέρους επιτροπών σίτισης και της εφορείας φοιτητικών εστιών.

Επικοινωνία – Πληροφορίες:

Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης
Πάρκο Αγίου Δημητρίου
50100 Κοζάνη
Βαρβάρα Βουνάτσου, τηλ.: 2461056290
Περσεφόνη Σαλιάρα, τηλ.: 2461056291
Παναγιώτα Παγκάκου, τηλ.: 2461056292

Γραφείο Φλώρινας
Κτίριο Παιδαγωγικής Σχολής
3ο χλμ Φλώρινας-Νίκης
53100 Φλώρινα
Χριστίνα Γρηγοριάδου, υπεύθυνη για θέματα σίτισης και στέγασης, τηλ.: 2385055203

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση