Διεθνείς συνεργασίες

ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ

Α/Α Συνεργαζόμενο Ίδρυμα Συγκεκριμένη δράση Σύντομη περιγραφή της δράσης Σύνδεσμος
1 Ajerbaijan State University of Economics Διοργάνωση κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Διοργάνωση του Κοινού Μεταπτυχιακού “Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου” http://unec.edu.az/en/

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Α/Α Συνεργαζόμενο Ίδρυμα Συγκεκριμένη δράση Σύντομη περιγραφή της δράσης Σύνδεσμος
1 Ternopil National Economic University-TNEU – Ukraine Διοργάνωση κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Διοργάνωση Κοινού Μεταπτυχιακού “Global Master in Business Administration − ΜΒΑ” https://www.tneu.edu.ua/en/
2 Taras Shevchenko National University of Kyiv− Faculty  of Psychology – Ukraine Διοργάνωση κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Διοργάνωση κοινού Μεταπτυχιακού “Education Management” (“M.Sc. MANEDU”) http://www.univ.kiev.ua/en/
3 Mariupol State University – Ukraine Συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης για προώθηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων. Ανταλλαγή φοιτητών και καθηγητών, κοινές προτάσεις στην Ε.Ε., συνδιοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων σεμιναρίων, συνεπίβλεψη διδακτορικών διατριβών,  δράσεις για τη διδασκαλία και τη χρήση τη Ελληνικής γλώσσας, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικου για την ελληνική γλώσσα, συνεργασία σε θέματα πολιτισμού και διαπολιτισμικού διαλόγου, ενδυνάμωση των δεσμών με την Ελληνική διασπορά στην Ουκρανία http://en.mdu.in.ua/
4 Institute of Food Biotechnology and Genomics NAS of Ukraine Συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης για προώθηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων. Συνεργασία  επιστημονική, ακαδημαϊκή και ερευνητική http://ifbg.org.ua/
5 Banking University – Ukraine Συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης για προώθηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων. Συνεργασία  επιστημονική, ακαδημαϊκή και ερευνητική http://libs.ubs.edu.ua/index.php/en/

ΣΕΡΒΙΑ

Α/Α Συνεργαζόμενο Ίδρυμα Συγκεκριμένη δράση Σύντομη περιγραφή της δράσης Σύνδεσμος
1 The University of Priština’s – Kosovska Mitrovica – Serbia Έρευνα και εκπαίδευση Ανταλλαγή φοιτητών και καθηγητών, κοινές προτάσεις στην Ε.Ε., συνδιοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων σεμιναρίων, συνεπίβλεψη διδακτορικών διατριβών https://en.pr.ac.rs/university/

ΑΛΒΑΝΙΑ

Α/Α Συνεργαζόμενο Ίδρυμα Συγκεκριμένη δράση Σύντομη περιγραφή της δράσης Σύνδεσμος
1 Γρααφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης, Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην Κορυτσά Επιστημονική και εκπαιδευτική συνεργασία Υποστήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και προβολή του ελληνικού πολιτισμού, διοργάνωση επιμορφωτικών και επιστημονικών δράσεων για προώθηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, συνεδρίων και σεμιναρίων. https://www.mfa.gr/albania/geniko-proxeneio-korytsa/
2 University of Gjirokastra – Albania Συνεργασία  επιστημονική, ακαδημαϊκή και ερευνητική Ανταλλαγή φοιτητών και καθηγητών, κοινές προτάσεις στην Ε.Ε., συνδιοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων σεμιναρίων, συνεπίβλεψη διδακτορικών διατριβών http://uogj.edu.al/
3 Logos University College – Albania Συνεργασία  επιστημονική, ακαδημαϊκή και ερευνητική Ανταλλαγή φοιτητών και καθηγητών, κοινά ερευνητιά προγράμματα http://www.kulogos.edu.al/sq/

ΓΕΩΡΓΙΑ

Α/Α Συνεργαζόμενο Ίδρυμα Συγκεκριμένη δράση Σύντομη περιγραφή της δράσης Σύνδεσμος
1 Ivane Javakhishvili Tbilisi State University – Georgia Συνεργασία για διδασκαλία και έρευνα Ανταλλαγή φοιτητών και καθηγητών, κοινές προτάσεις στην Ε.Ε., συνδιοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων σεμιναρίων, συνεπίβλεψη διδακτορικών διατριβών,  δράσεις για τη διδασκαλία και  χρήση τη Ελληνικής γλώσσας, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικου για την ελληνική γλώσσα, συνεργασία σε θέματα πολιτισμού και διαπολιτισμικού διαλόγου https://www.tsu.ge/en/

ΚΕΝΥΑ

Α/Α Συνεργαζόμενο Ίδρυμα Συγκεκριμένη δράση Σύντομη περιγραφή της δράσης Σύνδεσμος
1 University of Nairobi – Kenya Συνεργασία για διδασκαλία και έρευνα Ανταλλαγή φοιτητών και καθηγητών, κοινές προτάσεις στην Ε.Ε., συνδιοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων σεμιναρίων, συνεπίβλεψη μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών,  παραγωγή εκπαιδευτικού υλικου για τα μαθηματικά, κοινες δημοσιεύσεις https://www.uonbi.ac.ke/

ΚΥΠΡΟΣ

Α/Α Συνεργαζόμενο Ίδρυμα Συγκεκριμένη δράση Σύντομη περιγραφή της δράσης Σύνδεσμος
1 University of Frederick – Cyprus Συνεργασία για διδασκαλία και έρευνα Ανταλλαγή φοιτητών και καθηγητών, κοινά ερευνητικά προγράμματα, κοινές δημοσιεύσεις, συνδιοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων https://www.unic.ac.cy/
2 Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνεργασία για διδασκαλία και έρευνα Ανταλλαγή φοιτητών και καθηγητών, κοινά ερευνητικά προγράμματα, κοινές δημοσιεύσεις, συνδιοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων https://euc.ac.cy/el/
3 Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνεπίβλεψη διδακτορικών διατριβών Συνεπίβλεψη διδακτορικών διατριβών https://euc.ac.cy/el/
4 Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου Συνεργασία για διδασκαλία και έρευνα Ανταλλαγή φοιτητών και καθηγητών, κοινές προτάσεις στην Ε.Ε., συνδιοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων σεμιναρίων, συνεπίβλεψη διδακτορικών διατριβών https://www.nup.ac.cy

ΦΙΛΑΝΔΙΑ

Α/Α Συνεργαζόμενο Ίδρυμα Συγκεκριμένη δράση Σύντομη περιγραφή της δράσης Σύνδεσμος
1 Academy of Cultural Heritages – Helsinki, Finland Συνεργασία για διδασκαλία και έρευνα  Aνταλλαγή φοιτητών και μελών ΔΕΠ, κοινά ερευνητικά προγράμματα, διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισμού των δύο χωρών http://www.culturalacademy.fi/

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ

Α/Α Συνεργαζόμενο Ίδρυμα Συγκεκριμένη δράση Σύντομη περιγραφή της δράσης Σύνδεσμος
1 Universidad Nacional de Asuncion – Paraguay Συνεργασία για διδασκαλία και έρευνα Ανταλλαγή φοιτητών και καθηγητών, κοινά ερευνητικά προγράμματα https://www.una.py/

ΙΟΡΔΑΝΙΑ

Α/Α Συνεργαζόμενο Ίδρυμα Συγκεκριμένη δράση Σύντομη περιγραφή της δράσης Σύνδεσμος
1 Yarmouk University – Jordan Συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης για προώθηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων Συνεργασία  επιστημονική, ακαδημαϊκή και ερευνητική https://www.yu.edu.jo/index.php/en/

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Α/Α Συνεργαζόμενο Ίδρυμα Συγκεκριμένη δράση Σύντομη περιγραφή της δράσης Σύνδεσμος
1 University of Food Technologies, Plovdiv Διοργάνωση κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στον “Έλεγχο και ανάλυση τροφίμων”

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση