Θεώρηση – απογραφή βιβλιαρίων υγείας μελών ΔΕΠ, μόνιμου προσωπικού, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ

Η θεώρηση και η απογραφή των βιβλιαρίων υγείας που έγινε για το έτος 2013 ισχύει μέχρι και τις 31-12-2014

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η χειρόγραφη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας καταργήθηκε και δεν απαιτείται ετήσια θεώρηση αυτών. Το ασφαλιστικό δικαιώμα ελέγχεται πλέον ηλεκτρονικά. Αυτό σημαίνει ό,τι για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα βιβλιάρια υγείας θα απευθύνεστε στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση