Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων

Το Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων έχει τις παρακάτω δύο (2) βασικές δραστηριότητες:

  1. Φοιτητική Μέριμνα
  2. Υποστήριξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Βασικοί σκοποί του Τμήματος:

  1. Υποστήριξη Τμημάτων για ζητήματα σχετικά με προπτυχιακά και μεταπτυχιακά θέματα.
  2. Αποτελεσματική φοιτητική μέριμνα για την καλύτερη και ποιοτικότερη διαβίωση και υποστήριξη των φοιτητών.

Επικοινωνία – Πληροφορίες: Προϊσταμένη Τμήματος Βαρβάρα Βουνάτσου

Προπτυχιακές Σπουδές

 Βάσεις εισαγωγής 2017
 Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2017, έναρξη-λήξη ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 και αντίστοιχων εξεταστικών περιόδων

 Βάσεις εισαγωγής 2016
 Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2016, έναρξη – λήξη ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 και αντίστοιχων εξεταστικών περιόδων
 Έναρξη – λήξη ακαδημαϊκού έτους 2015-2016
 Βάσεις εισαγωγής 2015
 Εγκύκλιοι εγγραφών
 Κατατακτήριες εξετάσεις
 Μεταφορά θέσεων εισαγωγής σε Α.Ε.Ι.
 Ακαδημαϊκή ταυτότητα
 Έναρξη διανομής διδακτικών βιβλίων
 Παράρτημα διπλώματος
 Έκδοση παπύρων
 Γενική Νομοθεσία
 Θεώρηση – απογραφή βιβλιαρίων υγείας μελών ΔΕΠ, μόνιμου προσωπικού, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ
 Ερωτήματα – Απαντήσεις
 Γενικές ανακοινώσεις

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Νομοθεσία

 Λειτουργία ΠΜΣ
 Παράταση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών μέχρι 31/12/2014
 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3685 – Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές
 Λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ερωτήματα – Απαντήσεις

Συμμετοχή σε τριμελή επιτροπή εξέτασης μεταπτυχιακής εργασίας

Ερώτημα προς το Υπουργείο Παιδείας περί συμμετοχής στην τριμελή επιτροπή για εξέταση μεταπτυχιακής εργασίας ατόμων  που είναι: α) Εγνωσμένου κύρους με διδακτορικό και διδάσκουν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα β) ΕΕΔΙΠ τύπου Ι με διδακτορικό και διδάσκουν στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Απαντήθηκε από τη Δ/νση Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας του Υπουργείου Παιδείας στις 28 Μαρτίου 2011 ως ακολούθως:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.Α’) στην τριμελή επιτροπή για την εξέταση της διπλωματικής εργασίας συμμετέχουν ο επιβλέπων που είναι μέλος ΔΕΠ και άλλα δύο μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές των βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Ως εκ τούτου οι παραπάνω κατηγορίες διδασκόντων δεν έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην τριμελή επιτροπή.

Παράλληλη φοίτηση σε δύο (2) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ιδίου Τμήματος

Ερώτημα για παράλληλη φοίτηση σε δύο (2) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ιδίου Τμήματος

Απαντήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2011 ως ακολούθως:
Για λόγους δεοντολογίας δεν επιτρέπεται ένας φοιτητής να παρακολουθεί δύο (2) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ιδίου Τμήματος. Δηλαδή, ο ίδιος δεν μπορεί να διατηρεί δύο θέσεις στο ίδιο μεταπτυχιακό και κάποιος άλλος να χάνει την ευκαιρία για να φοιτήσει σε ένα απ’ αυτά.

© 2016 uowm.gr