Εξερχόμενοι φοιτητές για Σπουδές

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μπορούν να διανύσουν μία περίοδο 3-12 μηνών για σπουδές στο εξωτερικό, σε Ιδρύματα με τα οποία … Συνεχίστε να διαβάζετε το Εξερχόμενοι φοιτητές για Σπουδές.