Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων είναι υπεύθυνο:

 • για την υπογραφή διαπανεπιστημιακών συμφωνιών και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους
 • τη διαχείριση του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος Erasmus+
 • τη συμμετοχή σε άλλα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα επιστημονικής συνεργασίας και κινητικότητας
 • την ανάπτυξη διεθνών κοινών μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων καθώς και συνεπιβλέψεων διδακτορικών διατριβών
 • την εξυπηρέτηση και καθοδήγηση των φοιτητών, καθώς και του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού που συμμετέχει στα προγράμματα κινητικότητας
 • την ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής του Π.Δ.Μ. σε ευρωπαϊκά δίκτυα (θεματικά, εντατικά προγράμματα κτλ)
 • την επικοινωνία με τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια για την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αντιμετώπιση όλων των σχετικών με την κινητικότητα θεμάτων
 • την ενημέρωση σε τακτή βάση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας του Π.Δ.Μ. για τις δυνατότητες που τους προσφέρουν τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα
 • την ενεργή υποστήριξη όλων των πρωτοβουλιών και δράσεων του Π.Δ.Μ στην κατεύθυνση της συνοχής του ευρωπαϊκού πανεπιστημιακού χάρτη (εφαρμογή συστήματος ECTS, Diploma Supplement, κτλ)
 • τον προγραμματισμό, την οργάνωση και την προβολή του ιδρύματος και του έργου του στο εξωτερικό
 • την οργάνωση της φιλοξενίας αλλοδαπών επιστημόνων ή άλλων επισήμων επισκεπτών που προσκαλούνται από το Πανεπιστήμιο
 • την ενημέρωση Ελλήνων ή αλλοδαπών υποψηφίων φοιτητών σχετικά με το Ίδρυμα.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Γραφείο Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Πάρκο Αγίου Δημητρίου
50100, ΚΟΖΑΝΗ
Τηλ. +30 24610 56212
e-mail: int.relations@uowm.gr

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση