Γραμματεία Συγκλήτου

Η Γραμματεία Συγκλήτου είναι αρμόδια για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Συγκλήτου. Στις αρμοδιότητες περιλαμβάνονται ιδίως: η συγκέντρωση και η επεξεργασία των θεμάτων που εισάγονται για συζήτηση στην Σύγκλητο. Η μέριμνα για την κατάρτιση – έγκριση και κοινοποίηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η μέριμνα για την τήρηση των πρακτικών και για την κοινοποίηση των αποφάσεων στις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες. Η τήρηση αρχείου πρακτικών και η έκδοση αντιγράφων ή αποσπασμάτων αυτών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη λειτουργία του συλλογικού αυτού οργάνου.

Μανόλης Μυλωνάς

Τηλ.: 2461056207
Fax: 2461056209
E-mail: senate@uowm.gr

Σχετικοί σύνδεσμοι:

 Προκλήσεις συνεδριάσεων Συγκλήτου

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση