Γραμματεία Πρύτανη

Η Γραμματεία Πρύτανη είναι αρμόδια για την τήρηση και διεκπεραίωση της προσωπικής αλληλογραφίας του Πρύτανη, τον προγραμματισμό των συναντήσεων, επισκέψεων και επαφών του, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που υποβοηθά την άσκηση των καθηκόντων του. Επίσης είναι επιφορτισμένη και με καθήκοντα δημοσίων σχέσεων και εθιμοτυπίας.

Κορίνα Χαριτάκη

Τηλ.: 2461056200
Fax: 2461056201
E-mail: kcharitaki@uowm.gr

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση